Breda – Uitbreidingsplan Heuvel(kwartier)

Het Heuvelkwartier ligt in het zuidwesten van Breda. De parochiewijk is ontwikkeld voor 6500 bewoners uit de lagere middenstand en de arbeidersklasse.

Het stedenbouwkundig plan is in de jaren 1947-1949 uitgewerkt. Het Heuvelkwartier was het eerste grote naoorlogse, goedgekeurde uitbreidingsplan na de gemeentelijke uitbreiding van 1940. De wijk is van betekenis vanwege de hoge ruimtelijke kwaliteit van zowel de architectonische uitwerking als de inrichting van de openbare ruimte van de pleinen en groengebieden. Ook zijn de belangrijke structuren en ensembles in de wijk nog steeds gaaf.