Noordoostpolder

De Noordoostpolder (NOP) is de tweede droogmakerij in de Zuiderzee- nu het IJsselmeer. Het ontwerp is in 1932 gepresenteerd. In 1942 viel de polder droog. Het in cultuur brengen was toen al begonnen.

De definitieve planuitwerking is van na de oorlog. De landinrichting kwam gereed in 1962. De NOP ligt direct tegen het vasteland. Daardoor waren er vanaf het begin problemen met de waterhuishouding. Deze werkwijze is daarom niet opnieuw toegepast bij andere inpolderingen. De inrichting van de polder had als belangrijkste doel (de uitbreiding van) de voedselvoorziening. Via een goede afwatering, stond optimaal bodemgebruik centraal. Het totaal aantal boerenbedrijven was bijna 1800.