Rotterdam – Ommoord

De woonwijk Ommoord ligt aan de noordoostelijke stadsrand van Rotterdam. Het is een deelinvulling van een groter totaalplan voor Rotterdam-Oost. Het stedenbouwkundig plan is ontworpen in de jaren zestig en bestond uit vier ‘verticale woonbuurten’ met grote gedifferentieerde woongebouwen en een ‘core’ met voorzieningen.

De doelgroepen voor Ommoord waren werkenden vanuit de stadskern en in de regio. De uitvoering vond plaats van 1967 tot 1975 (voor de laagbouwbuurten ging dit door tot 1985). Door de lange uitvoeringsduur en het verschillende karakter van de laagbouwbuurten is een staalkaart van naoorlogse woningbouwprogramma’s en -bouwproductie zichtbaar in de wijk.