Utrecht – De Halve Maan

De wijk De Halve Maan in Utrecht vormt samen met Oog in Al een tuinwijk in de driehoek tussen het Amsterdam-Rijnkanaal in het westen, het Merwedekanaal in het noordoosten en de Leidsche Rijn in het zuiden.

Langs het Amsterdam-Rijnkanaal is gestapelde bouw tot vijf bouwlagen geïntroduceerd en rond het Herderplein stroken bouw van drie en vier lagen met op de koppen stroken laagbouw. De architectuur in De Halve Maan is divers en maakt de wijk tot een gevarieerde tuinwijk. Veranderingen in de oorspronkelijke bebouwing hebben zich nauwelijks voorgedaan.