Agenda

Eerstvolgende agenda item

Congres Hittestress

25 juni 2018, 10:00 - 17:00 | Oude Engelenseweg 1, 5222 AA 's-Hertogenbosch

Wat weten we over hittestress? Wat doet hitte met onze gezondheid? Komen er meer pollen en insecten? Wat betekent hitte voor de land- en tuinbouw? Biedt hitte ook kansen? Hoe gaan we om met nieuwe dier- en plantensoorten? Wat kunnen we leren van Zuid-Europese landen?

Meer lezen
8 agenda-items
Bijvoorbeeld: 23-06-2018
Bijvoorbeeld: 23-06-2018

Congres Hittestress

Wat weten we over hittestress? Wat doet hitte met onze gezondheid? Komen er meer pollen en insecten? Wat betekent hitte voor de land- en tuinbouw? Biedt hitte ook kansen? Hoe gaan we om met nieuwe dier- en plantensoorten? Wat kunnen we leren van Zuid-Europese landen? Zijn airco’s erg?

Deze vragen – en nog veel meer – komen aan bod tijdens het Congres Hittestress in 1931 Congrescentrum in ’s Hertogenbosch. Lees hier nadere informatie en hoe u zich kunt aanmelden voor het congres

25 juni 2018, 10:00 tot 17:00 | Oude Engelenseweg 1, 5222 AA 's-Hertogenbosch
jun25

Bezoek onze stand op het VNG congres

Bezoek 26 en 27 juni onze stand op het VNGCongres 2018 en ervaar hoe erfgoed kan helpen bij het maken van jouw omgevingsvisie.

Lees ook dossier omgevingswet

26 juni 2018, 08:30 tot 27 juni 2018, 15:00 | Forum 100, 6229 GV Maastricht
jun26

Drie openbare bijeenkomsten Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst & een Energiemanifestatie

De negen visies die de jury van NederLandBovenWater selecteerde voor de tweede ronde van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst worden gepresenteerd bij drie openbare startbijeenkomsten: op 27 juni voor de Zeeuwse zoute wateren in Middelburg, op 5 juli voor het landelijk gebied rond de A16 bij Breda en op 9 juli voor het stedelijk gebied in Zwolle.
Bij de Energiemanifestatie van NederLandBovenWater, die plaatsvindt op 31 januari 2019, worden de resultaten van de prijsvraag bekend gemaakt door juryvoorzitter Sybilla Dekker, vm. minister van VROM. Voorafgaand hieraan zullen Michèle Blom (DG Rijkswaterstaat), Kajsa Ollongren (minister van BZK) en Dirk Sijmons (hoofdauteur van het nationaal perspectief Energie en Ruimte) spreken over de energieopgave en vindt een rondetafelgesprek met de jury plaats o.l.v. Peter van Rooy (NLBW). In vervolg op de presentatie van de negen uitgewerkte inzendingen wordt het juryrapport gepubliceerd en worden de prijzen uitgereikt.
U kunt zich nu aanmelden voor deelname aan de openbare starbijeenkomsten in Middelburg, Breda en Zwolle, en aan de Energiemanifestatie in Utrecht.

Prijsvraag
De openbare prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied is uitgeschreven door Coöperatie NederLandBovenWater in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf. Gevraagd is om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers.

Startbijeenkomsten juni en juli 2018 & aanmelding
In de eerste ronde van de prijsvraag beoordeelde de jury 30 visies; tien voor elk van de drie gebieden. Op 28 mei 2018 maakte NederLandBovenWater bekend welke negen visies (drie per locatie) de jury selecteerde voor uitwerking in de tweede ronde. Daarbij zijn ook de samenvattingen van alle 30 visies voor het landelijk gebied, stedelijk gebied en waterlijk gebied gepubliceerd. De geselecteerde visies worden gepresenteerd bij drie openbare startbijeenkomsten, waarbij vragen door en aan de deelnemende teams kunnen worden gesteld.
U kunt zich aanmelden voor de startbijeenkomsten via een email aan Bram Talman met vermelding van de locatie(s) waar u aanwezig wilt zijn.

Data en locaties
Waterlijk gebied: 27 juni, 13.30 tot 16.30, Provinciehuis Zeeland, Abdij 6, 4331 BK Middelburg
Landelijk gebied: 5 juli, 13.30 tot 16.30 Uitvindfabriek, Terheijdenseweg 64, 4816 AA Breda
Stedelijk gebied: 9 juli, 13.30 tot 16.30, Stadhuis Zwolle, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Programma startbijeenkomsten
Het programma voor de bijeenkomsten is telkens:
13.30 Inloop
14.00 Welkom Peter van Rooy (NLBW; uitschrijver).
14.15, 14.45, 15.15 Korte toelichting op elk van de drie visies door de inzenders & vragen van en aan de deelnemers.
15.45 Vervolg in procedurele zin
16.00 Afsluiting met een drankje
16.30 Einde

Energiemanifestatie 31 januari 2019 & aanmelding
De Energiemanifestatie vindt plaats op donderdag 31 januari 2019 van 12.00 - 17.30 uur bij Rijkswaterstaat, locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht. Bij de Energiemanifestatie worden de winnaars van de prijsvraag bekendgemaakt en wordt het juryrapport gepubliceerd.
U kunt zich aanmelden voor de Energiemanifestatie via onderstaand formulier .

Programma
12.00 Ontvangst met lunchbuffet

13.00 Welkom bij Rijkswaterstaat in de context van energie, Michèle Blom directeur-generaal Rijkswaterstaat
13.10 Toelichting op middagprogramma, Peter van Rooy gespreksleider en directeur Coöperatie NederLandBovenWater
13.20 Energietransitie in ruimtelijk perspectief, Kajsa Ollongren minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13.40 Opgave van iedereen en overal, Dirk Sijmons hoofdauteur van Energie en Ruimte, een nationaal perspectief
14.00 Rondetafelgesprek met juryvoorzitter Sybilla Dekker vm. minister van VROM en kernjuryleden Floris Alkemade Rijksbouwmeester, Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele, Hans Mommaas directeur Planbureau voor de Leefomgeving PBL en Laetitia Ouillet directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven

14.30 Pauze

15.00 Landelijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:
BOTTOM UP, Braining the Future, Bureau Verkuylen & Wolters Vastgoed
Energieschap Brabantse Balans, Rho adviseurs voor leefruimte, Greenchoice, Bredase Energie Coöperatie
Metamorphose, NOLL >>, MDsign, 3 energie
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemarie Spierings gedeputeerde Noord-Brabant

15.45 Stedelijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:
Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie, KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN
Connected Naoberhoods, Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad
Deelt Warmte, Zwolle kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art
Bekendmaking van juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemieke Traag gedeputeerde Overijssel en Monique Schuttenbeld wethouder Energie van Zwolle

16.30 Waterlijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:

Zeeland ademt!, Liandon Energy Consulting, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver Droeze, Energy Indeed, Feddes Olthof landschapsarchitecten bv
Onder de Zeeuwse Zon Oceans of Energy, Viskwekerij Neeltje Jans bv, Wageningen Marine Research, SVP-Architectuur & stedebouw
Zeeuwse warmte en koude Studio Marco Vermeulen, Stedin, TNO
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Liz van Duin directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta en Ben de Reu gedeputeerde Zeeland

17.15  Afsluiting, felicitaties en aansluitend borrel

U kunt zich hier aanmelden

27 juni 2018, 13:30 tot 16:30 | Provinciehuis Zeeland, Abdij 6, 4331 BK Middelburg
jun27

bijeenkomsten energietransitie & klimaatadaptatie op IABR

Wereldwijd worden steden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast levert de energietransitie een groeiende druk op het Nederlandse cultuurlandschap. Op 21 juni en 4 juli 2018 organiseert het Stimuleringsfonds in samenwerking met onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de IABR twee bijeenkomsten over deze vraagstukken. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.Binnen het ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte werken momenteel zestien teams op diverse schaalniveaus aan urgente transitieopgaven op het gebied van energie en klimaat. Met ontwerpkracht wordt gezocht naar concrete oplossingen en nieuwe perspectieven. Tijdens de bijeenkomsten toont het fonds deze en andere onderzoekstrajecten op nationale, regionale en lokale schaal, waarbij we de diverse initiatieven aan elkaar zullen spiegelen. Graag gaan wij aan de hand hiervan met u in gesprek over de huidige stand van zaken, kansen voor de toekomst, de rol van ontwerp en cultuurhistorie bij kwalitatieve ruimtelijke inpassingen en de wisselwerking tussen praktijk en beleid.

Wilt u:

ontdekken welke projecten In Nederland rondom deze thema's worden uitgevoerd?
kennis en ervaring uitwisselen met de betrokken ontwerpers?
samen met alle deelnemers ontdekken hoe de impact van verschillende initiatieven te vergroten?
meepraten in het publiek debat over de wisselwerking tussen praktijk en beleid?


Kom dan op 21 juni en/of 4 juli naar de hoofdlocatie van de IABR.

programma do 21 juni thema ‘Energietransitie’
Moderator: Thijs Barendse
13:45 Inloop
14:00 Inleidend programma, met o.a. korte film en een keynote
15:00 Korte presentaties door partners en Rijksinitiatieven met o.a. Paul Gerretsen (nationaal) en Marlijn Baarveld (RCE/lokaal/cultuurlandschap), gevolgd door een publiek debat
16:15 Wrap-up
16:30 Borrel en mogelijkheid om de IABR tentoonstelling te bezichtigen

programma wo 4 juli thema ‘Klimaatadaptatie’
Moderator: Elisabeth van den Hoogen
13:45 Inloop
14:00 Inleidend programma met o.a. keynote door Henk Ovink en een korte film
15:00 Korte presentaties door partners en Rijksinitiatieven met o.a. Daan Zandbelt (nationaal), Eric Frijters (regionaal), Ellen Vreenegoor (RCE/lokaal/cultuurlandschap) en Henk Ovink), gevolgd door een publiek debat.
16:15 Wrap-up
16:30 Borrel en mogelijkheid om de IABR tentoonstelling te bezichtigen

praktische informatie
Data: 21 juni & 4 juli 2018
Tijd: 13.45 - 16.30 uur
Locatie: grote auditorium IABR, hoofdlocatie HAKA-gebouw, Vierhavensstraat 38, 3029 BE Rotterdam

aanmelden
Deelname aan de bijeenkomsten is kosteloos. Meld u aan voor de bijeenkomst op 24 juni door uiterlijk 15 juni en voor de bijeenkomst op 4 juli uiterlijk 27 juni een e-mail te sturen aan aanmelden@stimuleringsfonds.nl o.v.v. IABR en welke bijeenkomst u wilt bijwonen. Vermeld hierbij uw naam, functie en organisatie.

04 juli 2018, 13:45 tot 16:00 | Vierhavensstraat 38, 3029 BE Rotterdam
jul04

Drie openbare bijeenkomsten Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst & een Energiemanifestatie

De negen visies die de jury van NederLandBovenWater selecteerde voor de tweede ronde van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst worden gepresenteerd bij drie openbare startbijeenkomsten: op 27 juni voor de Zeeuwse zoute wateren in Middelburg, op 5 juli voor het landelijk gebied rond de A16 bij Breda en op 9 juli voor het stedelijk gebied in Zwolle.
Bij de Energiemanifestatie van NederLandBovenWater, die plaatsvindt op 31 januari 2019, worden de resultaten van de prijsvraag bekend gemaakt door juryvoorzitter Sybilla Dekker, vm. minister van VROM. Voorafgaand hieraan zullen Michèle Blom (DG Rijkswaterstaat), Kajsa Ollongren (minister van BZK) en Dirk Sijmons (hoofdauteur van het nationaal perspectief Energie en Ruimte) spreken over de energieopgave en vindt een rondetafelgesprek met de jury plaats o.l.v. Peter van Rooy (NLBW). In vervolg op de presentatie van de negen uitgewerkte inzendingen wordt het juryrapport gepubliceerd en worden de prijzen uitgereikt.
U kunt zich nu aanmelden voor deelname aan de openbare starbijeenkomsten in Middelburg, Breda en Zwolle, en aan de Energiemanifestatie in Utrecht.

Prijsvraag
De openbare prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied is uitgeschreven door Coöperatie NederLandBovenWater in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf. Gevraagd is om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers.

Startbijeenkomsten juni en juli 2018 & aanmelding
In de eerste ronde van de prijsvraag beoordeelde de jury 30 visies; tien voor elk van de drie gebieden. Op 28 mei 2018 maakte NederLandBovenWater bekend welke negen visies (drie per locatie) de jury selecteerde voor uitwerking in de tweede ronde. Daarbij zijn ook de samenvattingen van alle 30 visies voor het landelijk gebied, stedelijk gebied en waterlijk gebied gepubliceerd. De geselecteerde visies worden gepresenteerd bij drie openbare startbijeenkomsten, waarbij vragen door en aan de deelnemende teams kunnen worden gesteld.
U kunt zich aanmelden voor de startbijeenkomsten via een email aan Bram Talman met vermelding van de locatie(s) waar u aanwezig wilt zijn.

Data en locaties
Waterlijk gebied: 27 juni, 13.30 tot 16.30, Provinciehuis Zeeland, Abdij 6, 4331 BK Middelburg
Landelijk gebied: 5 juli, 13.30 tot 16.30 Uitvindfabriek, Terheijdenseweg 64, 4816 AA Breda
Stedelijk gebied: 9 juli, 13.30 tot 16.30, Stadhuis Zwolle, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Programma startbijeenkomsten
Het programma voor de bijeenkomsten is telkens:
13.30 Inloop
14.00 Welkom Peter van Rooy (NLBW; uitschrijver).
14.15, 14.45, 15.15 Korte toelichting op elk van de drie visies door de inzenders & vragen van en aan de deelnemers.
15.45 Vervolg in procedurele zin
16.00 Afsluiting met een drankje
16.30 Einde

Energiemanifestatie 31 januari 2019 & aanmelding
De Energiemanifestatie vindt plaats op donderdag 31 januari 2019 van 12.00 - 17.30 uur bij Rijkswaterstaat, locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht. Bij de Energiemanifestatie worden de winnaars van de prijsvraag bekendgemaakt en wordt het juryrapport gepubliceerd.
U kunt zich aanmelden voor de Energiemanifestatie via onderstaand formulier .

Programma
12.00 Ontvangst met lunchbuffet

13.00 Welkom bij Rijkswaterstaat in de context van energie, Michèle Blom directeur-generaal Rijkswaterstaat
13.10 Toelichting op middagprogramma, Peter van Rooy gespreksleider en directeur Coöperatie NederLandBovenWater
13.20 Energietransitie in ruimtelijk perspectief, Kajsa Ollongren minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13.40 Opgave van iedereen en overal, Dirk Sijmons hoofdauteur van Energie en Ruimte, een nationaal perspectief
14.00 Rondetafelgesprek met juryvoorzitter Sybilla Dekker vm. minister van VROM en kernjuryleden Floris Alkemade Rijksbouwmeester, Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele, Hans Mommaas directeur Planbureau voor de Leefomgeving PBL en Laetitia Ouillet directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven

14.30 Pauze

15.00 Landelijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:
BOTTOM UP, Braining the Future, Bureau Verkuylen & Wolters Vastgoed
Energieschap Brabantse Balans, Rho adviseurs voor leefruimte, Greenchoice, Bredase Energie Coöperatie
Metamorphose, NOLL >>, MDsign, 3 energie
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemarie Spierings gedeputeerde Noord-Brabant

15.45 Stedelijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:
Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie, KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN
Connected Naoberhoods, Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad
Deelt Warmte, Zwolle kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art
Bekendmaking van juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemieke Traag gedeputeerde Overijssel en Monique Schuttenbeld wethouder Energie van Zwolle

16.30 Waterlijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:

Zeeland ademt!, Liandon Energy Consulting, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver Droeze, Energy Indeed, Feddes Olthof landschapsarchitecten bv
Onder de Zeeuwse Zon Oceans of Energy, Viskwekerij Neeltje Jans bv, Wageningen Marine Research, SVP-Architectuur & stedebouw
Zeeuwse warmte en koude Studio Marco Vermeulen, Stedin, TNO
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Liz van Duin directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta en Ben de Reu gedeputeerde Zeeland

17.15  Afsluiting, felicitaties en aansluitend borrel

U kunt zich hier aanmelden

05 juli 2018, 13:30 tot 16:30 | Uitvindfabriek, Terheijdenseweg 64, 4816 AA Breda
jul05

Drie openbare bijeenkomsten Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst & een Energiemanifestatie

De negen visies die de jury van NederLandBovenWater selecteerde voor de tweede ronde van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst worden gepresenteerd bij drie openbare startbijeenkomsten: op 27 juni voor de Zeeuwse zoute wateren in Middelburg, op 5 juli voor het landelijk gebied rond de A16 bij Breda en op 9 juli voor het stedelijk gebied in Zwolle.
Bij de Energiemanifestatie van NederLandBovenWater, die plaatsvindt op 31 januari 2019, worden de resultaten van de prijsvraag bekend gemaakt door juryvoorzitter Sybilla Dekker, vm. minister van VROM. Voorafgaand hieraan zullen Michèle Blom (DG Rijkswaterstaat), Kajsa Ollongren (minister van BZK) en Dirk Sijmons (hoofdauteur van het nationaal perspectief Energie en Ruimte) spreken over de energieopgave en vindt een rondetafelgesprek met de jury plaats o.l.v. Peter van Rooy (NLBW). In vervolg op de presentatie van de negen uitgewerkte inzendingen wordt het juryrapport gepubliceerd en worden de prijzen uitgereikt.
U kunt zich nu aanmelden voor deelname aan de openbare starbijeenkomsten in Middelburg, Breda en Zwolle, en aan de Energiemanifestatie in Utrecht.

Prijsvraag
De openbare prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied is uitgeschreven door Coöperatie NederLandBovenWater in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf. Gevraagd is om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers.

Startbijeenkomsten juni en juli 2018 & aanmelding
In de eerste ronde van de prijsvraag beoordeelde de jury 30 visies; tien voor elk van de drie gebieden. Op 28 mei 2018 maakte NederLandBovenWater bekend welke negen visies (drie per locatie) de jury selecteerde voor uitwerking in de tweede ronde. Daarbij zijn ook de samenvattingen van alle 30 visies voor het landelijk gebied, stedelijk gebied en waterlijk gebied gepubliceerd. De geselecteerde visies worden gepresenteerd bij drie openbare startbijeenkomsten, waarbij vragen door en aan de deelnemende teams kunnen worden gesteld.
U kunt zich aanmelden voor de startbijeenkomsten via een email aan Bram Talman met vermelding van de locatie(s) waar u aanwezig wilt zijn.

Data en locaties
Waterlijk gebied: 27 juni, 13.30 tot 16.30, Provinciehuis Zeeland, Abdij 6, 4331 BK Middelburg
Landelijk gebied: 5 juli, 13.30 tot 16.30 Uitvindfabriek, Terheijdenseweg 64, 4816 AA Breda
Stedelijk gebied: 9 juli, 13.30 tot 16.30, Stadhuis Zwolle, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Programma startbijeenkomsten
Het programma voor de bijeenkomsten is telkens:
13.30 Inloop
14.00 Welkom Peter van Rooy (NLBW; uitschrijver).
14.15, 14.45, 15.15 Korte toelichting op elk van de drie visies door de inzenders & vragen van en aan de deelnemers.
15.45 Vervolg in procedurele zin
16.00 Afsluiting met een drankje
16.30 Einde

Energiemanifestatie 31 januari 2019 & aanmelding
De Energiemanifestatie vindt plaats op donderdag 31 januari 2019 van 12.00 - 17.30 uur bij Rijkswaterstaat, locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht. Bij de Energiemanifestatie worden de winnaars van de prijsvraag bekendgemaakt en wordt het juryrapport gepubliceerd.
U kunt zich aanmelden voor de Energiemanifestatie via onderstaand formulier .

Programma
12.00 Ontvangst met lunchbuffet

13.00 Welkom bij Rijkswaterstaat in de context van energie, Michèle Blom directeur-generaal Rijkswaterstaat
13.10 Toelichting op middagprogramma, Peter van Rooy gespreksleider en directeur Coöperatie NederLandBovenWater
13.20 Energietransitie in ruimtelijk perspectief, Kajsa Ollongren minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13.40 Opgave van iedereen en overal, Dirk Sijmons hoofdauteur van Energie en Ruimte, een nationaal perspectief
14.00 Rondetafelgesprek met juryvoorzitter Sybilla Dekker vm. minister van VROM en kernjuryleden Floris Alkemade Rijksbouwmeester, Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele, Hans Mommaas directeur Planbureau voor de Leefomgeving PBL en Laetitia Ouillet directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven

14.30 Pauze

15.00 Landelijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:
BOTTOM UP, Braining the Future, Bureau Verkuylen & Wolters Vastgoed
Energieschap Brabantse Balans, Rho adviseurs voor leefruimte, Greenchoice, Bredase Energie Coöperatie
Metamorphose, NOLL >>, MDsign, 3 energie
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemarie Spierings gedeputeerde Noord-Brabant

15.45 Stedelijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:
Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie, KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN
Connected Naoberhoods, Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad
Deelt Warmte, Zwolle kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art
Bekendmaking van juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemieke Traag gedeputeerde Overijssel en Monique Schuttenbeld wethouder Energie van Zwolle

16.30 Waterlijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:

Zeeland ademt!, Liandon Energy Consulting, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver Droeze, Energy Indeed, Feddes Olthof landschapsarchitecten bv
Onder de Zeeuwse Zon Oceans of Energy, Viskwekerij Neeltje Jans bv, Wageningen Marine Research, SVP-Architectuur & stedebouw
Zeeuwse warmte en koude Studio Marco Vermeulen, Stedin, TNO
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Liz van Duin directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta en Ben de Reu gedeputeerde Zeeland

17.15  Afsluiting, felicitaties en aansluitend borrel

U kunt zich hier aanmelden

09 juli 2018, 13:30 tot 16:30 | Stadhuis Zwolle, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle
jul09

Save the date: Dag van de stad

Na de succesvolle eerste editie in 2017, organiseert Agenda Stad samen met partners als de G4, de gemeente Amersfoort, VNG, VNO NCW en Platform31 ook in 2018 de ‘Dag van de Stad’, een dag waarop ambtenaren, bestuurders en andere geïnteresseerden zich laten inspireren en informeren en waar ze verbinding maken met elkaar en de vraagstukken in hun steden. Na het succes van de vorige Dag van de Stad in Utrecht en lof voor de City Deal-aanpak,  wordt er dit jaar nog groter uitgepakt en bieden 2000 geïnteresseerden, waaronder hopelijk een flink aantal nieuwe wethouders, een gevariëerd programma aan.

Stad in Balans

Het thema van de Dag van de Stad is dit jaar ‘De Stad in Balans. Want alles staat immers in relatie tot elkaar: ‘innoveren’ verhoudt zich tot ‘conserveren’, ‘bewoner’ tot ‘bezoeker’ en vele van deze dualiteiten raken de kern van vraagstukken in de stad. In een vitale stad zijn de ‘yin en yang’ met elkaar in balans. Een stad in disbalans, waar toeristen het winnen van de inwoners  of oprukkend beton het groen verdrijft, kan de balans alleen hervinden door samenwerking. Op deze tweede Dag van de Stad gaan we op zoek naar die samenwerking en naar de balans, als drijvende kracht achter vitale steden.

De Dag van de Stad zal bestaan uit een plenair gedeelte, diverse inhoudelijke deelcongressen, een bestuurdersprogramma en een internationaal programma.

29 oktober 2018, 09:00 tot 17:00 | Piet Mondriaanplein 61, Amersfoort
okt29

Energiemanifestatie van NederLandBovenWater

Energiemanifestatie 31 januari 2019 & aanmelding
De Energiemanifestatie vindt plaats op donderdag 31 januari 2019 van 12.00 - 17.30 uur bij Rijkswaterstaat, locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht. Bij de Energiemanifestatie worden de winnaars van de prijsvraag bekendgemaakt en wordt het juryrapport gepubliceerd.
U kunt zich aanmelden voor de Energiemanifestatie via onderstaand formulier .

Programma
12.00 Ontvangst met lunchbuffet

13.00 Welkom bij Rijkswaterstaat in de context van energie, Michèle Blom directeur-generaal Rijkswaterstaat
13.10 Toelichting op middagprogramma, Peter van Rooy gespreksleider en directeur Coöperatie NederLandBovenWater
13.20 Energietransitie in ruimtelijk perspectief, Kajsa Ollongren minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13.40 Opgave van iedereen en overal, Dirk Sijmons hoofdauteur van Energie en Ruimte, een nationaal perspectief
14.00 Rondetafelgesprek met juryvoorzitter Sybilla Dekker vm. minister van VROM en kernjuryleden Floris Alkemade Rijksbouwmeester, Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele, Hans Mommaas directeur Planbureau voor de Leefomgeving PBL en Laetitia Ouillet directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven

14.30 Pauze

15.00 Landelijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:
BOTTOM UP, Braining the Future, Bureau Verkuylen & Wolters Vastgoed
Energieschap Brabantse Balans, Rho adviseurs voor leefruimte, Greenchoice, Bredase Energie Coöperatie
Metamorphose, NOLL >>, MDsign, 3 energie
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemarie Spierings gedeputeerde Noord-Brabant

15.45 Stedelijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:
Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie, KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN
Connected Naoberhoods, Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad
Deelt Warmte, Zwolle kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art
Bekendmaking van juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemieke Traag gedeputeerde Overijssel en Monique Schuttenbeld wethouder Energie van Zwolle

16.30 Waterlijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:

Zeeland ademt!, Liandon Energy Consulting, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver Droeze, Energy Indeed, Feddes Olthof landschapsarchitecten bv
Onder de Zeeuwse Zon Oceans of Energy, Viskwekerij Neeltje Jans bv, Wageningen Marine Research, SVP-Architectuur & stedebouw
Zeeuwse warmte en koude Studio Marco Vermeulen, Stedin, TNO
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Liz van Duin directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta en Ben de Reu gedeputeerde Zeeland

17.15  Afsluiting, felicitaties en aansluitend borrel

U kunt zich hier aanmelden

31 januari 2019, 12:00 tot 17:30 | Rijkswaterstaat, locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht
jan31