Agenda

Eerstvolgende agenda item

Jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’

22 februari 2018, 12:00 - 18:00 | De Rijtuigenloods: Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ Amersfoort

De woningvraag stijgt fors en dat vraagt om transformatie van stedelijke gebieden. En die is complex: het zijn lange processen met veel partijen. Het gaat over woningbouw, maar raakt ook aan bereikbaarheid, duurzaamheid en sociale vraagstukken.

Meer lezen
3 agenda-items
Bijvoorbeeld: 18-02-2018
Bijvoorbeeld: 18-02-2018

Jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’

De woningvraag stijgt fors en dat vraagt om transformatie van stedelijke gebieden. En die is complex: het zijn lange processen met veel partijen. Het gaat over woningbouw, maar raakt ook aan bereikbaarheid, duurzaamheid en sociale vraagstukken. Tijdens dit jaarcongres wordt er aan de slag gegaan met concrete casussen waarbij er gekeken wordt naar de opgaven bij de ontwikkeling van nieuwe woningen in steden en dorpen. Er worden praktische voorbeelden, handvatten en mogelijkheden gegeven die in de praktijk toegepast kunnen worden.

In themasessies worden de belangrijkste vraagstukken waar gemeenten bij gebiedstransformatie mee te maken krijgen besproken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  en de gemeente Deventer laten aan de hand van het project Havenkwartier Deventer zien wat de mogelijkheden zijn om de identiteit van steden als troef in te zetten bij gebiedsontwikkeling. Zij gaan met deelnemers in gesprek over de kansen van de inzet van het DNA van steden bij gebiedstransformatie.

Deelname aan het congres is kosteloos voor medewerkers van gemeenten, provincies, het Rijk en leden van Neprom, Bouwend Nederland, IVBN. Zo niet, dan betaalt u €150 voor deelnamen aan dit jaarcongres.

22 februari 2018, 12:00 tot 18:00 | De Rijtuigenloods: Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ Amersfoort
feb22

Groene steden zijn de toekomst

De kwaliteit van de leefomgeving in onze steden staat onder druk, o.a. door klimaatverandering en luchtvervuiling. De urgentie is hoog, evenals de bereidheid om maatregelen te treffen. Dit biedt volop kansen om te investeren in vergroening van onze leefomgeving, en daarmee de gunstige effecten van natuurlijk groen - meer biodiversiteit, sociale cohesie en het algeheel welbevinden van bewoners in de stad.

Op donderdag 22 februari 2018 organiseert Hogeschool Van Hall Larenstein in samenwerking met NL Greenlabel het middagsymposium "Groene steden zijn de toekomst, een kansrijke opgave".

Het middagsymposium “Groene steden zijn de toekomst” maakt onderdeel uit van de Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur.

Graag nodigen wij u van harte uit dit symposium bij te wonen.

22 februari 2018, 12:30 tot 17:30 | Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp
feb22

Congres Hittestress

Wat weten we over hittestress? Wat doet hitte met onze gezondheid? Komen er meer pollen en insecten? Wat betekent hitte voor de land- en tuinbouw? Biedt hitte ook kansen? Hoe gaan we om met nieuwe dier- en plantensoorten? Wat kunnen we leren van Zuid-Europese landen? Zijn airco’s erg?

Deze vragen – en nog veel meer – komen aan bod tijdens het Congres Hittestress in 1931 Congrescentrum in ’s Hertogenbosch. De definitieve uitnodiging en het programma volgen later. U kunt zich hier alvast aanmelden voor het congres.

25 juni 2018, 10:00 tot 17:00 | Oude Engelenseweg 1, 5222 AA 's-Hertogenbosch
jun25