Agenda

11 agenda-items
Bijvoorbeeld: 25-04-2019
Bijvoorbeeld: 25-04-2019

Lezing Experimentele woningbouw ’68-’80

Op donderdag 25 april organiseren we samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een verdiepende avond bij de tentoonstelling Collective Comeback waarin de Experimentele woningbouw uit de periode 1968-1980 centraal staat. Met het programma Experimentele woningbouw wilde de rijksoverheid vernieuwing in de woningbouw, met aandacht voor de woonomgeving stimuleren. Ook kwam de bewonersinspraak op gang. Er vinden op de avond twee lezingen plaats en na afloop is er ruimte voor discussie. Klik hier voor meer informatie en over het bestellen van de toegangstickets

25 april 2019, 19:45 | Architectuurcentrum Amsterdam, Prins Hendrikkade 600
apr25

Save the date: Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan

De bijeenkomst  is het vervolg op de landelijke serie van 12 provinciale bijeenkomsten 'Omgevingswet en Erfgoed' uit 2018. Tijdens de sessies bespreken we wat te doen met cultureel erfgoed in het proces van omgevingsvisie naar omgevingsplan. Dit doen we aan de hand van actuele voorbeelden, uitleg over de omgeving van het monument en door samen een routekaart te maken. Het begin (omgevingsvisie) en einddoel (omgevingsplan) is voor iedereen gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. De routekaart helpt om dat proces in beeld te brengen. 

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers cultuurhistorie/erfgoed/monumenten, archeologie en ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en rijk. Nadere informatie volgt.

09 mei 2019, 13:00 tot 17:00 | Limburg
mei09

Save the date: Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan

De bijeenkomst  is het vervolg op de landelijke serie van 12 provinciale bijeenkomsten 'Omgevingswet en Erfgoed' uit 2018. Tijdens de sessies bespreken we wat te doen met cultureel erfgoed in het proces van omgevingsvisie naar omgevingsplan. Dit doen we aan de hand van actuele voorbeelden, uitleg over de omgeving van het monument en door samen een routekaart te maken. Het begin (omgevingsvisie) en einddoel (omgevingsplan) is voor iedereen gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. De routekaart helpt om dat proces in beeld te brengen. 

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers cultuurhistorie/erfgoed/monumenten, archeologie en ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en rijk. Nadere informatie volgt.

14 mei 2019, 13:00 tot 17:00 | Noord-Holland
mei14

Monumentenbeurs. Presentatie van Marc Stappers 'Wegwijs in de wereld van isolatie van historische gebouwen'

Wegwijs in de wereld van isolatie van historische gebouwen

Dag: dinsdag 14 mei 2019
Tijd: 14.15 – 15.45 uur

Op dinsdag 14 mei geeft Marc Stappers, specialist op het gebied van isolatie van historische gebouwen en werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,  een presentatie tijdens Monument 2019.

Verduurzamen is een belangrijke wens van bewoners of eigenaren van historische gebouwen. In deze presentatie neemt Marc aanwezigen mee in de verschillende stappen naar energiebesparing met een passende isolatieoplossing.  Hij laat daarbij zien hoe je een historisch gebouw kunt verduurzamen, aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden.

Klik hier voor het programma

14 mei 2019, 14:00 tot 16:00 | Brabanthallen
mei14

Save the date: Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan

De bijeenkomst  is het vervolg op de landelijke serie van 12 provinciale bijeenkomsten 'Omgevingswet en Erfgoed' uit 2018. Tijdens de sessies bespreken we wat te doen met cultureel erfgoed in het proces van omgevingsvisie naar omgevingsplan. Dit doen we aan de hand van actuele voorbeelden, uitleg over de omgeving van het monument en door samen een routekaart te maken. Het begin (omgevingsvisie) en einddoel (omgevingsplan) is voor iedereen gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. De routekaart helpt om dat proces in beeld te brengen. 

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers cultuurhistorie/erfgoed/monumenten, archeologie en ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en rijk. Nadere informatie volgt.

22 mei 2019, 13:00 tot 17:00 | Zeeland
mei22

Save the date: Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan

De bijeenkomst  is het vervolg op de landelijke serie van 12 provinciale bijeenkomsten 'Omgevingswet en Erfgoed' uit 2018. Tijdens de sessies bespreken we wat te doen met cultureel erfgoed in het proces van omgevingsvisie naar omgevingsplan. Dit doen we aan de hand van actuele voorbeelden, uitleg over de omgeving van het monument en door samen een routekaart te maken. Het begin (omgevingsvisie) en einddoel (omgevingsplan) is voor iedereen gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. De routekaart helpt om dat proces in beeld te brengen. 

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers cultuurhistorie/erfgoed/monumenten, archeologie en ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en rijk. Nadere informatie volgt.

23 mei 2019, 13:00 tot 17:00 | Zuid-Holland
mei23

Save the date: Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan

De bijeenkomst  is het vervolg op de landelijke serie van 12 provinciale bijeenkomsten 'Omgevingswet en Erfgoed' uit 2018. Tijdens de sessies bespreken we wat te doen met cultureel erfgoed in het proces van omgevingsvisie naar omgevingsplan. Dit doen we aan de hand van actuele voorbeelden, uitleg over de omgeving van het monument en door samen een routekaart te maken. Het begin (omgevingsvisie) en einddoel (omgevingsplan) is voor iedereen gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. De routekaart helpt om dat proces in beeld te brengen. 

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers cultuurhistorie/erfgoed/monumenten, archeologie en ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en rijk. Nadere informatie volgt.

06 juni 2019, 13:00 tot 17:00 | Brabant
jun06

Duurzaam Erfgoed congres 2019 'Van Gouden Eeuw naar Groene Eeuw'

Waar de Gouden Eeuw draaide op de energie uit hout, turf en windmolens, en de IJzeren eeuw op kolen en olie, staan we nu aan het begin van een nieuwe energietransitie. Het klimaatakkoord is gepresenteerd, de Groene Eeuw is aangebroken. De erfgoedsector levert ook een bijdrage om klimaatverandering tegen te gaan. Maar wat betekent verduurzamen voor onze sector concreet? Hoe zetten we stappen zodat we de doelen gaan halen? Op welke manier verbinden we duurzaamheid met de kwaliteit van onze monumenten, cultuurlandschappen en archeologische bodemschatten? Kortom, er is veel te bespreken. Tijd voor het Duurzaam Erfgoed Congres 2019!

Een Groene Eeuw betekent groots denken, maar klein (en groot) doen. Graag nodigen wij u uit voor het Duurzaam Erfgoed Congres 2019. In de Centrale Markthal zal op 6 juni een hoop duurzaams te zien en beleven zijn:

Van klimaattafelonderhandelingen tot concrete gerealiseerde projecten 

Van archeologische en landschappelijke uitdagingen tot grootschalige energieopwekking

Van maatwerkaanpak naar schaalbare uitrol

Van pandgebonden verduurzamen naar gebiedsgerichte systeeminnovatie

Voor wie?
Dit symposium is speciaal voor alle partijen betrokken bij het verduurzamen van erfgoed: overheden, architecten, erfgoed professionals, ontwikkelaars, investeerders, uitvoerders, innovators en onderzoekers. Wissel kennis uit, raak geïnspireerd en versterk uw netwerk.

Graag tot ziens op 6 juni! 

Provincie Noord-Holland
Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland  
BOEi
De Groene Grachten 

Contact: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie van het Duurzaam Erfgoed Congres via 072-5204459 of mail

06 juni 2019, 13:00 tot 17:30 | Centrale Markthal, Jan van Galenstraat 4, 1051 KL Amsterdam
jun06

Nationaal Congres Klimaatadaptatie

Werk jij aan klimaatadaptatie? Of wil je hier graag (meer) aan werken? Kom dan op donderdag 13 juni naar Lijm en Cultuur in Delft voor het Nationaal Congres Klimaatadaptatie. Het is de opvolger van het Congres Hittestress, waar we vorig jaar veel ideeën hebben opgehaald. Toen ging het vooral over hitte – in relatie tot gezondheid, natuur en de gebouwde omgeving. Het congres van 13 juni gaat over de volle breedte van het onderwerp klimaatadaptatie. We praten dus ook over droogte en wateroverlast, en over sectoren als landbouw en infrastructuur.

Tijdens het congres kun je je laten inspireren, vragen stellen, nieuwe contacten leggen en je kennis delen. Je krijgt onder meer het laatste nieuws over klimaatverandering van het KNMI, en we praten je bij over de rol van gedrag bij klimaatadaptatie en de manier waarop je dit kunt beïnvloeden. We presenteren nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe tools die je kunt gebruiken bij het werken aan klimaatadaptatie. We richten ons ook op de relatie tussen klimaatadaptatie en de energietransitie. En wat dacht je van het koeltevraagstuk? Hoe gaan we om met een toenemende behoefte aan het koelen van gebouwen?

Op het gebied van klimaatadaptatie gebeurt al veel, maar er moeten nog heel wat tandjes bij. Het is cruciaal om het netwerk te verbreden, want samen weten we meer en staan we sterker. Dus enthousiasmeer je collega’s voor dit congres! En heb je zelf een idee voor een onderwerp dat nog te weinig aandacht krijgt, laat het weten. Ik kijk uit naar je komst!

Binnenkort volgt de nadere informatie met een uitgebreid programma en de mogelijkheid om je aan te melden. Zet donderdag 13 juni alvast in je agenda! 

Zonnige groet, namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
Helga van Leur

13 juni 2019, 09:00 | Lijm & Cultuur, Delft
jun13

Save the date: Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan

De bijeenkomst  is het vervolg op de landelijke serie van 12 provinciale bijeenkomsten 'Omgevingswet en Erfgoed' uit 2018. Tijdens de sessies bespreken we wat te doen met cultureel erfgoed in het proces van omgevingsvisie naar omgevingsplan. Dit doen we aan de hand van actuele voorbeelden, uitleg over de omgeving van het monument en door samen een routekaart te maken. Het begin (omgevingsvisie) en einddoel (omgevingsplan) is voor iedereen gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. De routekaart helpt om dat proces in beeld te brengen. 

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers cultuurhistorie/erfgoed/monumenten, archeologie en ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en rijk. Nadere informatie volgt

13 juni 2019, 13:00 tot 17:00 | Flevoland
jun13

Pagina's