Agenda

10 agenda-items
Bijvoorbeeld: 18-06-2019
Bijvoorbeeld: 18-06-2019

11-21 juni lunch workshop Panorama Nederland meets PBL. Het Planbureau voor de Leefomgeving organiseert 7 thematische workshops, met o.a. op 12 juni Rijk Boerenland.

Landschap als Vestigingsvoorwaarde

Community of practice (CoP)

Bij een topeconomie hoort een toplandschap. Onze kenniseconomie kan immers niet zonder de handige makers en slimme denkers, die zeer kritisch zijn over hun leefomgeving. Een groeiende groep partijen zet het landschap in als vestigingsvoorwaarde en wisselt hierover ervaringen uit.

Sinds onze werkconferentie van najaar 2018 hebben we een programma vormgegeven, met informele uitwisselingen, publiek toegankelijke evenementen, een nieuwe werkconferentie en ruimte voor eigen initiatief. We werken gezamenlijk toe naar de Landschapstriënnale 2020.

Evenementen
In juni 2019 is er heel wat te doen, o.a.:

11-21 juni lunch workshop Panorama Nederland meets PBL. Het Planbureau voor de Leefomgeving organiseert 7 thematische workshops, met o.a. op 12 juni Rijk Boerenland.
Het Panorama Nederland – gemaakt door het College van Rijksadviseurs – is On Tour. Van 11 tot en met 21 juni is Panorama NL op bezoek bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Panorama NL is een 360 verbeelding van een mogelijke toekomst van Nederland. Het wordt tentoongesteld in het atrium van B30 (Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag). (schrijf hier in)

11 juni 2019, 12:00 tot 21 juni 2019, 17:00 | Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
jun11
jun17

INTENS: toekomst van het MRA landschap, CoP regiodag georganiseerd door Metropoolregio Amsterdam

Landschap als Vestigingsvoorwaarde

Community of practice (CoP)

Bij een topeconomie hoort een toplandschap. Onze kenniseconomie kan immers niet zonder de handige makers en slimme denkers, die zeer kritisch zijn over hun leefomgeving. Een groeiende groep partijen zet het landschap in als vestigingsvoorwaarde en wisselt hierover ervaringen uit.

Sinds onze werkconferentie van najaar 2018 hebben we een programma vormgegeven, met informele uitwisselingen, publiek toegankelijke evenementen, een nieuwe werkconferentie en ruimte voor eigen initiatief. We werken gezamenlijk toe naar de Landschapstriënnale 2020.

Evenementen
In juni 2019 is er heel wat te doen, o.a.:

19 juni middag - INTENS: toekomst van het MRA landschap, CoP regiodag georganiseerd door Metropoolregio Amsterdam. Met o.a. inspiratie uit het buitenland, narratief, atelieruitkomsten en financiering van het landschap. (onderdeel van 'We make the city', schrijf hier in)

19 juni 2019, 12:00 tot 18:00 | OBA, Oosterdokskade 143, Amsterdam
jun19

Landschap verbindt! Gezamenlijk symposium Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Hoe verbinden we de opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie, verstedelijking, energie & klimaat en landbouwtransitie, met de (ruimtelijke) kwaliteit van ons landschap en cultureel erfgoed? En hoe kan ontwerpend onderzoek en visievorming op regionaal schaalniveau hierbij helpen?

Op deze dag is de rondreizende tentoonstelling ‘Panorama Nederland’ van het College van Rijksadviseurs te zien. Deze tentoonstelling toont vanuit een optimistische blik hoe Nederland er in de toekomst uit zou kunnen zien. Daan Zandbelt, architect-stedenbouwkundige en Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, zal aan het begin van de dag de aftrap verzorgen. Frits Palmboom, stedenbouwkundige en hoogleraar aan de TU Delft, zal spreken over ontwerpend onderzoek en de ruimtelijke kwaliteit van het IJsselmeergebied. En Dirk Sijmons, landschapsarchitect en emeritus hoogleraar aan de TU Delft, zal de relatie tussen stad en natuur belichten.

Tijdens het symposium zal ook een podium worden geboden aan een aantal veelbelovende voorbeelden op het gebied van (regionaal) ontwerp en visievorming. We gaan in deelsessies op een aantal specifieke cases in en willen met u nagaan welke lessen hieruit gedestilleerd kunnen worden voor ons landschap van morgen.

Klik hier voor meer informatie

25 juni 2019, 09:45 tot 17:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort
jun25

Uitnodiging Veldbijeenkomst ‘Omgaan met erfgoedwaarden in het bosbeheer’

Bossen herbergen een breed scala aan erfgoedwaarden. Bossen zijn rijk aan cultuurhistorische en archeologische sporen die door eeuwenlang menselijk gebruik van het landschap zijn achtergebleven. Denk bijvoorbeeld aan hakhoutrelicten, wildwallen, grenspalen, leemkuilen, lanen, sprengen, rabatten, karrensporen, landweren, grafheuvels en raatakkers. Bossen herbergen ook patronen die samenhangen met de ontstaansgeschiedenis van het landschap, zoals verkavelingspatronen, historische wegennetten, bewoningsplekken, ontwateringstelsels en historische tuin- en parkontwerpen. Voor het bosbeheer biedt dit uitdagingen, maar ook kansen!

Tijdens de veldbijeenkomst wordt de handleiding ‘Omgaan met erfgoedwaarden in het bosbeheer’ gepresenteerd die door Probos in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is opgesteld. In de handleiding wordt ingegaan op vragen als: Hoe ga je als beheerder zorgvuldig om met de erfgoedwaarden van bosgebieden? Welke meerwaarde biedt erfgoed mij in het beheer? Hoe breng ik de erfgoedwaarden van mijn gebied in kaart te brengen en waardeer ik het aanwezige erfgoed? Hoe ga ik praktisch om met relicten in het beheer in het licht van andere bosfuncties zoals houtproductie, biodiversiteit en recreatie?
 

12.30 uur

Ontvangst met koffie/thee

13.00 uur

Welkomstwoord en korte introductie ‘Belang van erfgoed in het bosbeheer’
Peter Schut, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

13.15 uur

Inleiding ‘Erfgoed in het dagelijks beheer van Staatsbosbeheer op de Veluwe’
Lennard Jasper, Staatsbosbeheer

13.30 uur

Toelichting op de handleiding ‘Omgaan met erfgoedwaarden in het bosbeheer’
Martijn Boosten, Stichting Probos

14.00 uur

Discussie/vragen

14.15 uur

Excursie ‘Erfgoedwaarden op Landgoed Klein Boeschoten’
o.l.v. Peter Schut, Martijn Boosten en familie Van der Waals

16.30 uur

Einde excursie
Afsluitende borrel


Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u terecht bij Joyce Penninkhof, joyce.penninkhof@probos.nl, tel. 0317-466557

25 juni 2019, 13:00 tot 16:30 | Garderen, dinsdag 25 juni 2019, 13.00-16.30 uur
jun25

Heritage and Development: Using HIA to assess the Impacts of Change (guest lecture)

Dear madam, sir,

The Centre for Global Heritage and Development cordially invites you to take part in the workshop/guest lecture by Pamela Rogers on Heritage Impact Assessment, on June 25th 3PM in Leiden.

Heritage Impact Assessment (HIA) is an important tool to assess both positive and negative impacts of policies and development proposals on heritage resources of all kinds, including World Heritage properties. HIA deals with the conflicts between conservation and development, enabling heritage to play a critical role in sustainable development. 

Pamela Rogers has been active in the development of Heritage Impact Assessment methodology and implementation in Asia. 

The lecture is open to anyone interested, but please register before June 18 through sending an email to info@globalheritage.nl. Exact location will be communicated upon registration. We ask participants to think of a (local) situation where heritage is in conflict with or threatened by development.  

Looking forward to see you on June 25th!

Kind regards/ met vriendelijke groet,

Ms. T. (Mara) de Groot, MA
Managing Director Centre for Global Heritage and Development
Faculty of Archaeology, Leiden University
Van Steenis Gebouw, roomnr A0.08A
Einsteinweg 2 | 2333 CC | Leiden |The Netherlands
T: +31 (0)71 5274739
t.de.groot@arch.leidenuniv.nl

http://www.globalheritage.nl
Facebook: /LDEHeritage
Twitter: @LDEHeritage

The LDE dossier ‘Heritage for the Future’ describes how heritage relates to cultural, social and environmental developments and decisions

25 juni 2019, 15:00 tot 16:30 | Leiden (upon registration)
jun25

"Polderperspectieven" | vierdelige lezingenreeks. Ontwerpen aan de energietransitie van Almere

Polderperspectieven
een vierdelige lezingenreeks over de toekomst van het Almeerse stadslandschap

Polderblik vraagt vijf landschapsarchitecten om hun perspectief op de toekomst van het Almeerse stadslandschap te schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek. Uitgangspunt is de Blauw-Groene  kaart die in 2007  door de 'founding fathers' werd getekend. Hierop gaven zij aan wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van het Almeerse stadslandschap waren.

Op dit moment zoekt de gemeente een plek voor 60.000 woningen en vraagt de overgang van fossiele brandstoffen naar wind  en  zonne-energie voor duidelijk zichtbare maatregelen in het groen rond en binnen de stad. Bovendien zal meer aandacht voor recreatie de aantrekkingskracht van Almere kunnen vergroten. Het zou heel goed kunnen dat de sterke relatie tussen groen en bebouwing, die zo kenmerkend is voor Almere, uitgelezen mogelijkheden biedt om vorm te geven aan deze opgaven.

Almere heeft daarmee kansen die historische steden missen.

De serie bestaat uit vier lezingen. Elke lezing vormt de opmaat om met u in gesprek te gaan over de nieuwe opgaven waar Almere voor staat.

Klik hier voor meer informatie

27 juni 2019, 00:00 | Almere
jun27

"Polderperspectieven" | vierdelige lezingenreeks. Ontwerpen aan de energietransitie van Almere"

Polderperspectieven
een vierdelige lezingenreeks over de toekomst van het Almeerse stadslandschap

Polderblik vraagt vijf landschapsarchitecten om hun perspectief op de toekomst van het Almeerse stadslandschap te schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek. Uitgangspunt is de Blauw-Groene  kaart die in 2007  door de 'founding fathers' werd getekend. Hierop gaven zij aan wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van het Almeerse stadslandschap waren.

Op dit moment zoekt de gemeente een plek voor 60.000 woningen en vraagt de overgang van fossiele brandstoffen naar wind  en  zonne-energie voor duidelijk zichtbare maatregelen in het groen rond en binnen de stad. Bovendien zal meer aandacht voor recreatie de aantrekkingskracht van Almere kunnen vergroten. Het zou heel goed kunnen dat de sterke relatie tussen groen en bebouwing, die zo kenmerkend is voor Almere, uitgelezen mogelijkheden biedt om vorm te geven aan deze opgaven.

Almere heeft daarmee kansen die historische steden missen.

De serie bestaat uit vier lezingen. Elke lezing vormt de opmaat om met u in gesprek te gaan over de nieuwe opgaven waar Almere voor staat.

Klik hier voor meer informatie

26 september 2019, 00:00 | Almere
sep26

"Polderperspectieven" | vierdelige lezingenreeks. Ontwerpen aan de energietransitie van Almere"

Polderperspectieven
een vierdelige lezingenreeks over de toekomst van het Almeerse stadslandschap

Polderblik vraagt vijf landschapsarchitecten om hun perspectief op de toekomst van het Almeerse stadslandschap te schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek. Uitgangspunt is de Blauw-Groene  kaart die in 2007  door de 'founding fathers' werd getekend. Hierop gaven zij aan wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van het Almeerse stadslandschap waren.

Op dit moment zoekt de gemeente een plek voor 60.000 woningen en vraagt de overgang van fossiele brandstoffen naar wind  en  zonne-energie voor duidelijk zichtbare maatregelen in het groen rond en binnen de stad. Bovendien zal meer aandacht voor recreatie de aantrekkingskracht van Almere kunnen vergroten. Het zou heel goed kunnen dat de sterke relatie tussen groen en bebouwing, die zo kenmerkend is voor Almere, uitgelezen mogelijkheden biedt om vorm te geven aan deze opgaven.

Almere heeft daarmee kansen die historische steden missen.

De serie bestaat uit vier lezingen. Elke lezing vormt de opmaat om met u in gesprek te gaan over de nieuwe opgaven waar Almere voor staat.

Klik hier voor meer informatie

14 november 2019, 00:00 | Almere
nov14