Agenda

7 agenda-items
Bijvoorbeeld: 16-08-2018
Bijvoorbeeld: 16-08-2018

NL event: 'Op weg naar de toekomst: van straks naar nu’

Van straks naar nu

Grote transities bepalen de ruimtelijke toekomst van ons land. Energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie: de opgaven zijn volop geduid, maar wat moeten we nu al doen om straks het gewenste resultaat te bereiken? Op 19 september 2018 organiseert NL Magazine het event ‘Op weg naar de toekomst: van straks naar nu’. Met een interactief programma laten we in een aantal goede gesprekken en verdiepende sessies zien dat de toekomst niet ver weg is, maar vandaag begint.

Kom naar de talkshow, bezoek deelsessies van oa. BrabantKennis, De Zwarte Hond, PBL, BPD en Urban Futures Studio of ga mee op rondleiding door het pas opgeleverde Leidsche Rijn Centrum. De bijeenkomst vindt plaats bij RAUM: een culturele vrijplaats en een publiek stadsplein waar verschillende makers de toekomst van de stad maken, verbeelden en bevragen.

Lees hier verder

19 september 2018, 13:00 tot 17:00 | RAUM, Berlijnplein 520, vlak naast Pathé Cinemec
sep19

Kennissessie en informatiemarkt verduurzaming erfgoed

Op 17 oktober organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), provincie Groningen en NCG de kennissessie ’Verduurzaming erfgoed in de provincie Groningen’. Ook is er een informatiemarkt met meer informatie over subsidies en regelingen rondom verduurzaming van erfgoed. U kunt zich nu aanmelden voor de kennissessie. Voor de informatiemarkt is geen aanmelding nodig.

17 oktober 2018, 13:30 | Provinciehuis Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN, Groningen
okt17

Klimaatdag, 4e donderdag van oktober

De vierde donderdag in oktober heet voortaan 'Klimaatdag'. Dan moet duidelijk worden of de klimaatdoelen binnen bereik liggen en/of aanvullend beleid noodzakelijk is. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteert op Klimaatdag de Klimaat- en Energieverkenningen (KEV), waarna het kabinet reageert met de Klimaatnota.

25 oktober 2018, 00:00 | .
okt25

Save the date: Dag van de stad

Na de succesvolle eerste editie in 2017, organiseert Agenda Stad samen met partners als de G4, de gemeente Amersfoort, VNG, VNO NCW en Platform31 ook in 2018 de ‘Dag van de Stad’, een dag waarop ambtenaren, bestuurders en andere geïnteresseerden zich laten inspireren en informeren en waar ze verbinding maken met elkaar en de vraagstukken in hun steden. Na het succes van de vorige Dag van de Stad in Utrecht en lof voor de City Deal-aanpak,  wordt er dit jaar nog groter uitgepakt en bieden 2000 geïnteresseerden, waaronder hopelijk een flink aantal nieuwe wethouders, een gevariëerd programma aan.

Stad in Balans

Het thema van de Dag van de Stad is dit jaar ‘De Stad in Balans. Want alles staat immers in relatie tot elkaar: ‘innoveren’ verhoudt zich tot ‘conserveren’, ‘bewoner’ tot ‘bezoeker’ en vele van deze dualiteiten raken de kern van vraagstukken in de stad. In een vitale stad zijn de ‘yin en yang’ met elkaar in balans. Een stad in disbalans, waar toeristen het winnen van de inwoners  of oprukkend beton het groen verdrijft, kan de balans alleen hervinden door samenwerking. Op deze tweede Dag van de Stad gaan we op zoek naar die samenwerking en naar de balans, als drijvende kracht achter vitale steden.

De Dag van de Stad zal bestaan uit een plenair gedeelte, diverse inhoudelijke deelcongressen, een bestuurdersprogramma en een internationaal programma.

29 oktober 2018, 09:00 tot 17:00 | Piet Mondriaanplein 61, Amersfoort
okt29

De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie

Ook dit verkiezingsjaar organiseert Architectuur Lokaal traditiegetrouw een landelijke manifestatie voor de nieuwe lokale bestuurscolleges. De wethouders zullen hun werk moeten doen in een multidisciplinaire context en over de grenzen van hun portefeuilles heen moeten kijken. Er zijn immers geen eenduidige oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven.
De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie biedt een rijk programma voor en van bestuurders, ontwerpers, kennisinstellingen, ambtenaren, beleidsadviseurs, (gebieds)ontwikkelaars en corporaties uit de voorhoede, die hun innovatieve ideeën delen met collega wethouders, raadsleden, gedeputeerden, ontwerpers en alle anderen die betrokken zijn bij opdrachtgeverschap en ontwerp in Nederland. De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie vindt plaats op 29 november 2018 in Villa Jongerius, Utrecht. Aanmelding voor deelname is geopend.

29 november 2018, 09:00 tot 18:00 | Villa Jongerius, Utrecht
nov29

Werkconferentie Erfgoed en Ruimte

Nederland verandert. We staan voor transities als die van energie en het landelijk gebied, en voor opgaven als wateroverlast en droogte, en verandering van de manier van wonen. De gesprekken die we vandaag voeren en de keuzes die we nu maken, bepalen hoe Nederland er morgen uitziet. Tijdens deze werkconferentie op 3 december kunt u met vakgenoten en professionals uit andere branches in gesprek én aan de slag met de opgaven van vandaag, voor het Nederland van morgen. De dag is gevuld met hooggeplaatste gasten, inspirerende sessies en volop gelegenheid om te dóen, uw netwerk uit te breiden en integrale ideeën uit te werken. Reden genoeg om 3 december alvast te reserveren in uw agenda. Meer nieuws over het programma en aanmelden volgt. 

03 december 2018, 09:00 tot 17:00 | Van Nelle Fabriek Rotterdam
dec03

Energiemanifestatie van NederLandBovenWater

Energiemanifestatie 31 januari 2019 & aanmelding
De Energiemanifestatie vindt plaats op donderdag 31 januari 2019 van 12.00 - 17.30 uur bij Rijkswaterstaat, locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht. Bij de Energiemanifestatie worden de winnaars van de prijsvraag bekendgemaakt en wordt het juryrapport gepubliceerd.
U kunt zich aanmelden voor de Energiemanifestatie via onderstaand formulier .

Programma
12.00 Ontvangst met lunchbuffet

13.00 Welkom bij Rijkswaterstaat in de context van energie, Michèle Blom directeur-generaal Rijkswaterstaat
13.10 Toelichting op middagprogramma, Peter van Rooy gespreksleider en directeur Coöperatie NederLandBovenWater
13.20 Energietransitie in ruimtelijk perspectief, Kajsa Ollongren minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13.40 Opgave van iedereen en overal, Dirk Sijmons hoofdauteur van Energie en Ruimte, een nationaal perspectief
14.00 Rondetafelgesprek met juryvoorzitter Sybilla Dekker vm. minister van VROM en kernjuryleden Floris Alkemade Rijksbouwmeester, Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele, Hans Mommaas directeur Planbureau voor de Leefomgeving PBL en Laetitia Ouillet directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven

14.30 Pauze

15.00 Landelijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:
BOTTOM UP, Braining the Future, Bureau Verkuylen & Wolters Vastgoed
Energieschap Brabantse Balans, Rho adviseurs voor leefruimte, Greenchoice, Bredase Energie Coöperatie
Metamorphose, NOLL >>, MDsign, 3 energie
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemarie Spierings gedeputeerde Noord-Brabant

15.45 Stedelijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:
Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie, KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN
Connected Naoberhoods, Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad
Deelt Warmte, Zwolle kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art
Bekendmaking van juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemieke Traag gedeputeerde Overijssel en Monique Schuttenbeld wethouder Energie van Zwolle

16.30 Waterlijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:

Zeeland ademt!, Liandon Energy Consulting, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver Droeze, Energy Indeed, Feddes Olthof landschapsarchitecten bv
Onder de Zeeuwse Zon Oceans of Energy, Viskwekerij Neeltje Jans bv, Wageningen Marine Research, SVP-Architectuur & stedebouw
Zeeuwse warmte en koude Studio Marco Vermeulen, Stedin, TNO
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Liz van Duin directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta en Ben de Reu gedeputeerde Zeeland

17.15  Afsluiting, felicitaties en aansluitend borrel

U kunt zich hier aanmelden

31 januari 2019, 12:00 tot 17:30 | Rijkswaterstaat, locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht
jan31