Agenda

7 agenda-items
Bijvoorbeeld: 19-10-2018
Bijvoorbeeld: 19-10-2018

Klimaatdag, 4e donderdag van oktober

De vierde donderdag in oktober heet voortaan 'Klimaatdag'. Dan moet duidelijk worden of de klimaatdoelen binnen bereik liggen en/of aanvullend beleid noodzakelijk is. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteert op Klimaatdag de Klimaat- en Energieverkenningen (KEV), waarna het kabinet reageert met de Klimaatnota.

25 oktober 2018, 00:00 | .
okt25

Save the date: Dag van de stad

Na de succesvolle eerste editie in 2017, organiseert Agenda Stad samen met partners als de G4, de gemeente Amersfoort, VNG, VNO NCW en Platform31 ook in 2018 de ‘Dag van de Stad’, een dag waarop ambtenaren, bestuurders en andere geïnteresseerden zich laten inspireren en informeren en waar ze verbinding maken met elkaar en de vraagstukken in hun steden. Na het succes van de vorige Dag van de Stad in Utrecht en lof voor de City Deal-aanpak,  wordt er dit jaar nog groter uitgepakt en bieden 2000 geïnteresseerden, waaronder hopelijk een flink aantal nieuwe wethouders, een gevariëerd programma aan.

Stad in Balans

Het thema van de Dag van de Stad is dit jaar ‘De Stad in Balans. Want alles staat immers in relatie tot elkaar: ‘innoveren’ verhoudt zich tot ‘conserveren’, ‘bewoner’ tot ‘bezoeker’ en vele van deze dualiteiten raken de kern van vraagstukken in de stad. In een vitale stad zijn de ‘yin en yang’ met elkaar in balans. Een stad in disbalans, waar toeristen het winnen van de inwoners  of oprukkend beton het groen verdrijft, kan de balans alleen hervinden door samenwerking. Op deze tweede Dag van de Stad gaan we op zoek naar die samenwerking en naar de balans, als drijvende kracht achter vitale steden.

De Dag van de Stad zal bestaan uit een plenair gedeelte, diverse inhoudelijke deelcongressen, een bestuurdersprogramma en een internationaal programma.

29 oktober 2018, 09:00 tot 17:00 | Piet Mondriaanplein 61, Amersfoort
okt29

Nationaal Deltacongres 2018

Op donderdag 1 november 2018 is het Negende Nationaal Deltacongres in de IJsselhallen in Zwolle. Vanaf 9.15 uur staan de deuren open om de deltacommunity te ontvangen. Het Deltacongres staat dit jaar in het teken van ‘Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering’. 

Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin een forse storm zoals begin dit jaar, de piekbuien in het voorjaar en de droogte in de zomer vaker voor kunnen komen? Hoe spelen we adaptief in op nieuwe ontwikkelingen en blijven we tegelijkertijd voortvarend verder werken aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie? Wat doen we in de nabije en verre toekomst met signalen van een mogelijk versnelde zeespiegelstijging? Op het negende Deltacongres kunt u daar meer over te weten komen.

Wij staan weer op de Deltaparade. Zien wij u ook?

01 november 2018, 09:15 tot 17:30 | IJsselhallen, Zwolle
nov01

Save the date: presentatie Landschapsbiografieën en concept-Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit Standaard Nationale Parken Nieuwe Stijl

Bij de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland in 2016, heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, één van de partners van het Nationale Parken Programma, de vier winnende gebieden als onderdeel van de prijs een landschapsbiografie van hun gebied aangeboden. Op 27 november biedt de RCE deze landschapsbiografieën aan. Een mooi moment om bij stil te staan!

Afgelopen april 2018 is ondertussen het werkdocument van de Standaard Nationale Parken Nieuwe Stijl vastgesteld door de partners van het Nationale Parken Programma.  Eén van de grote transitie-opgaven uit deze vernieuwde Standaard, is hoe je vanuit landschapsecologische systemen, gradiënten en cultuurhistorische waarden  tot een samenhangende opschaling en ruimtelijke kwaliteitsimpuls van een gebied kunt komen. Veel (aspirant-) nationale parken stellen hier sinds de publicatie van de Standaard vragen over aan het Nationale Parken Bureau. Een eerste logische stap naar een regionale landschapsstrategie op de schaal van een Nationaal Park Nieuwe Stijl is een landschapsbiografie.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en het Nationale Parken Bureau organiseren daarom een middag over de landschapsbiografieën en de ruimtelijke criteria uit de Standaard: 

  • Welke rol en functie kunnen landschapsbiografieën vervullen als hulpbron in de uitwerking van de gebiedsambities en de ruimtelijke kwaliteitsimpuls uit de standaard?
  • Hoe kan een landschapsbiografie ingezet worden in andere ruimtelijke plannen zoals een landschapsvisie, de omgevingsvisie, etc
  • Wat zijn logische stappen die je daarbij kunt zetten?
  • Wat voor gebiedsproces  ga je in? Waaraan moet je zoal denken?
  • Op welke ondersteuning kun je rekenen vanuit het Nationale Parken Bureau en de partners van de Nationale Parken?

De stappen die je kunt zetten qua inhoud en proces worden opgenomen in de Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit Standaard Nationale parken Nieuwe Stijl. Een eerste concept van deze Leidraad zal op deze dag gepresenteerd worden. Daarna zal aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk nader geduid worden hoe je aan bepaalde stappen inhoudelijk of procesmatig handen en voeten kunt geven.

Aan het einde van de dag heb je zicht op de stappen die je als aspirant-nationaal park nieuwe stijl kunt zetten, en welke ondersteuning het NPB en de partners van de Nationale Parken Deal je hierbij kunnen bieden.

Het definitieve programma volgt eind oktober. Voor nu vragen wij je alvast in je agenda te reserveren.

27 november 2018, 12:15 tot 17:15 | Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 te Amersfoort
nov27

De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie

Ook dit verkiezingsjaar organiseert Architectuur Lokaal traditiegetrouw een landelijke manifestatie voor de nieuwe lokale bestuurscolleges. De wethouders zullen hun werk moeten doen in een multidisciplinaire context en over de grenzen van hun portefeuilles heen moeten kijken. Er zijn immers geen eenduidige oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven.
De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie biedt een rijk programma voor en van bestuurders, ontwerpers, kennisinstellingen, ambtenaren, beleidsadviseurs, (gebieds)ontwikkelaars en corporaties uit de voorhoede, die hun innovatieve ideeën delen met collega wethouders, raadsleden, gedeputeerden, ontwerpers en alle anderen die betrokken zijn bij opdrachtgeverschap en ontwerp in Nederland. De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie vindt plaats op 29 november 2018 in Villa Jongerius, Utrecht. Aanmelding voor deelname is geopend.

29 november 2018, 09:00 tot 18:00 | Villa Jongerius, Utrecht
nov29

Nederland veranderd/t - werkconferentie over erfgoed in de leefomgeving

Wanneer: maandag 3 december 2018
Waar: Van Nelle Fabriek Rotterdam

Nederland verandert. We staan voor belangrijke transities zoals de overgang naar duurzame energie, klimaatadaptatie, de woonopgave en veranderingen in het landelijk gebied. De gesprekken die we vandaag voeren en de keuzes die we nu maken, bepalen hoe Nederland er morgen uitziet.

Tijdens deze werkconferentie kunt u met vakgenoten en professionals uit andere branches in gesprek én aan de slag met opgaven van vandaag, voor het Nederland van morgen. De dag is gevuld met inspirerende en actieve sessies waarin de kansen die het erfgoed ons aanreikt bij de grote opgaven centraal staan.

Programma

08.45 - 09.30 uur Registratie en ontvangst
09.30 - 10.00 uur Plenaire opening
10.10 uur  Ronde 1 subsessies
11.20 uur Ronde 2 subsessies
12.20 uur Lunch
13.10 uur Ronde 3 subsessies
14.20 uur Ronde 4 subsessies
15.30 - 16.15 uur Debat met minister Ingrid van Engelshoven
16.15 - 17.15 uur

Borrel

Lees hier informatie over de deelsessies

Reden genoeg om 3 december alvast te reserveren in uw agenda. Meer nieuws over het programma en aanmelden volgt. 

Interesse? 

Zet de datum vast in uw agenda en laat uw e-mailadres bij ons achter, u ontvangt dan later dit najaar de definitieve uitnodiging! Mail uw gegevens naar ErfgoedenRuimte@cultureelerfgoed.nl

03 december 2018, 09:00 tot 17:00 | Van Nelle Fabriek Rotterdam
dec03

Energiemanifestatie van NederLandBovenWater

Energiemanifestatie 31 januari 2019 & aanmelding
De Energiemanifestatie vindt plaats op donderdag 31 januari 2019 van 12.00 - 17.30 uur bij Rijkswaterstaat, locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht. Bij de Energiemanifestatie worden de winnaars van de prijsvraag bekendgemaakt en wordt het juryrapport gepubliceerd.
U kunt zich aanmelden voor de Energiemanifestatie via onderstaand formulier .

Programma
12.00 Ontvangst met lunchbuffet

13.00 Welkom bij Rijkswaterstaat in de context van energie, Michèle Blom directeur-generaal Rijkswaterstaat
13.10 Toelichting op middagprogramma, Peter van Rooy gespreksleider en directeur Coöperatie NederLandBovenWater
13.20 Energietransitie in ruimtelijk perspectief, Kajsa Ollongren minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13.40 Opgave van iedereen en overal, Dirk Sijmons hoofdauteur van Energie en Ruimte, een nationaal perspectief
14.00 Rondetafelgesprek met juryvoorzitter Sybilla Dekker vm. minister van VROM en kernjuryleden Floris Alkemade Rijksbouwmeester, Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele, Hans Mommaas directeur Planbureau voor de Leefomgeving PBL en Laetitia Ouillet directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven

14.30 Pauze

15.00 Landelijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:
BOTTOM UP, Braining the Future, Bureau Verkuylen & Wolters Vastgoed
Energieschap Brabantse Balans, Rho adviseurs voor leefruimte, Greenchoice, Bredase Energie Coöperatie
Metamorphose, NOLL >>, MDsign, 3 energie
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemarie Spierings gedeputeerde Noord-Brabant

15.45 Stedelijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:
Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie, KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN
Connected Naoberhoods, Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad
Deelt Warmte, Zwolle kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art
Bekendmaking van juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemieke Traag gedeputeerde Overijssel en Monique Schuttenbeld wethouder Energie van Zwolle

16.30 Waterlijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:

Zeeland ademt!, Liandon Energy Consulting, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver Droeze, Energy Indeed, Feddes Olthof landschapsarchitecten bv
Onder de Zeeuwse Zon Oceans of Energy, Viskwekerij Neeltje Jans bv, Wageningen Marine Research, SVP-Architectuur & stedebouw
Zeeuwse warmte en koude Studio Marco Vermeulen, Stedin, TNO
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Liz van Duin directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta en Ben de Reu gedeputeerde Zeeland

17.15  Afsluiting, felicitaties en aansluitend borrel

U kunt zich hier aanmelden

31 januari 2019, 12:00 tot 17:30 | Rijkswaterstaat, locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht
jan31