Erfgoed als drager van de omgevingsvisie - Deventer

19 juni 2018, 09:00 - 13:00 | Deventer

Is uw gemeente al klaar voor de nieuwe Omgevingswet? Hoe ga je samen aan de slag met kernkwaliteiten in de Omgevingsvisie?

In de Omgevingswet wordt de structuurvisie vervangen door de omgevingsvisie. Hoewel de omgevingsvisie en de structuurvisie op elkaar lijken zijn er belangrijke verschillen. In de omgevingsvisie worden meerdere sectorale visies samengebracht tot één integraal verhaal. Daarnaast moet de omgevingsvisie tot stand komen op basis van participatie. Cultureel erfgoed kan hierbij een drijvende kracht zijn. Het verhaal en het verleden en de fysieke overblijfselen hiervan, bebouwing, cultuurlandschap en archeologie, vormen immers het DNA van de gemeente. Tijdens de bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over hoe erfgoed in de omgevingsvisie kan worden verankerd.

Klik hier voor meer informatie