ErfgoedAcademie: Actualiteiten & Ontwikkelingen Flevoland

18 september 2019, 09:00 | ..

In 11 provincies organiseert de ErfgoedAcademie de netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen. Tijdens deze dag praten wij u bij over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen bij u in de provincie. Het programma komt tot stand in samenwerking met de provinciale steunpunten monumentenzorg.

Dagprogramma
De dag staat meestal in het teken van een thema, zoals duurzaamheid, energietransitie, herbestemmen, de Omgevingswet etc. We praten u bij over landelijke en regionale thema’s die spelen rondom (duurzaam) erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarin komen actuele bijdragen van onder andere de Rijksdienst, Restauratiefonds, Steunpunt voor Archeologie en (jonge) Monumenten in Flevoland en de provincie aan de orde. Ook staat er vaak een interessante excursie op het programma. We sluiten altijd af met een lunch of een netwerkborrel.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor alle erfgoedprofessionals, werkzaam in de provincie Flevoland en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema’s in uw provincie (zoals cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap, etc.). Het is dé gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met uw erfgoedcollega’s!

Datum 18 september. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.