ErfgoedAcademie: Actualiteiten & Ontwikkelingen Overijssel

04 oktober 2019, 09:00 | ...

In 11 provincies organiseert de ErfgoedAcademie de netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen. Tijdens deze dag praten wij u bij over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen bij u in de provincie. Het programma komt tot stand in samenwerking met de provinciale steunpunten monumentenzorg.

Dagprogramma
De dag staat veelal in het teken van een thema, zoals duurzaamheid, energietransitie, herbestemmen, de Omgevingswet etc. We praten we u bij over landelijke en regionale thema’s die spelen rondom (duurzaam) erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarin komen actuele bijdragen van onder andere de Rijksdienst, Restauratiefonds, Oversticht en de provincie aan bod. Ook staat er een interessante excursie op het programma. We sluiten altijd af met een lunch of een netwerkborrel.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor iedereen (ambtenaren, aannemers, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars etc, die werkzaam zijn in de provincie Overijssel en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema’s in uw provincie (zoals cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap, etc.). Het is dé gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met vakgenoten.

Datum 4 oktober. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.