ErfgoedAcademie: Drieluik Duurzaamheid

03 oktober 2019, 09:00 | ...

Energiebesparing, energietransitie, klimaatdoelen; allemaal zaken die invloed hebben op onze gebouwen en inrichting van de leefomgeving, dus ook erfgoed.

Het cursusaanbod over duurzaamheid, energietransitie etc. is veel en divers. Dit drieluik richt zich specifiek op erfgoed. Hoe kan je erfgoed verduurzamen zonder dat waarden in het geding komen? Hoe maak je goede keuzes om windmolens of zonnepanelen in historisch omgevingen in te passen? Welke overwegingen en aandachtspunten zijn daarvan bij belang?

Dag 1: Erfgoed en Duurzaamheid gaat vooral in op de duurzaamheid in in het algemeen en vooral de raakvlakken met erfgoed.
Dag 2: Erfgoed en energiebesparing gaat specifiek in op de verduurzaming van erfgoed. Wat maakt monumenten duurzaam en hoe kan je bij monumenten het energieverbruik beperken.
Dag 3: Erfgoed en energietransitie wordt vooral ingegaan op opgaves m.b.t. energietransitie en klimaatopgaven in relatie tot historisch landschap, steden en dorpen.

Voor wie?
De cursus is voor medewerkers werkzaam bij gemeenten, provincies en organisaties die te maken hebben met het opstellen van visies en beleidsvoorbereiding voor verduurzaming van erfgoed en energietransitie in relatie tot historisch waardevolle landschappen.

Ook voor opstellers van ruimtelijk kaders m.b.t. erfgoed en duurzaamheid is deze cursus zinvol. Overige professionals en eigenaren die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, zijn uiteraard ook van harte welkom wanneer men een breder beeld wil van thema duurzaamheid.

Meer informatie
Datum 3 oktober. Aanmelden kan via  de ErfgoedAcademie.