ErfgoedAcademie: Drieluik vergunningverlening

25 september 2019, 09:00 | ...

 

De drieluik Vergunningverlening bestaat uit 3 dagen:
Vergunningverlening I: totstandkoming van de vergunning
Vergunningverlening II: adviseren over kwaliteit
Vergunningverlening III: toezicht en handhaving

In de eerste twee cursusdagen ligt de nadruk op de totstandkoming van een goed plan. Tijdens de eerste dag gaat het over de besluitvorming en het opstellen van een degelijke vergunning. Het accent ligt hier meer op de procedure. De tweede dag vooral over de kwaliteit van advisering die noodzakelijk is voor een vergunning. Tijdens de derde dag ligt de nadruk op de uitvoeringspraktijk: te weten de planbegeleiding, toezicht en handhaving.

Na voltooiing van de drie dagen heeft u kennis van het restauratieproces – van (goed) plan tot uitvoering – en kunt u eigenaren goed begeleiden in dit proces. Met dit drieluik willen we voldoen aan de kwaliteitscriteria, die aan overheden en (omgevings)diensten gesteld gaan worden t.a.v. goede uitvoering van de Wabo/Omgevingswet.

Wilt u niet de hele drieluik volgen? U kunt de cursusdagen ook los van elkaar volgen. Klik hier voor nadere informatie