ErfgoedAcademie: Erfgoed en financiën

24 september 2019, 09:00 | ...

Financiering is een onmisbaar aspect bij het instandhouden van erfgoed. Het vraagt om gedegen kennis van de mogelijkheden, zeker wanneer er ook nog sprake is van herbestemmen en verduurzamen. In deze cursus worden de financiële mogelijkheden voor u op een rij gezet, zodat u uw klant (vaak de eigenaar) nog beter kunt adviseren.

U krijgt antwoord op vragen als: Zijn er subsidiemogelijkheden en/of financieringsmogelijkheden? Kunnen er meerdere regelingen ‘gestapeld’ worden? Wat houdt de nieuwe woonhuissubsidieregeling voor rijksmonumenten in, Hoe zit het met de exploitatie van het monument? Welke andere ‘financierings’ mogelijkheden zijn er? Hoe moet de financiering van het restant geregeld worden? In één dag praten deskundigen uit de praktijk u bij. Klik hier voor nadere informatie