ErfgoedAcademie: Gemeentelijk erfgoedbeleid

26 september 2019, 09:00 | ...

Gemeentelijk erfgoedbeleid omvat meer dan alleen het uitvoeren van rijkstaken. Welke instrumenten zijn voorhanden voor uitvoering van goed erfgoedbeleid? Denk bijvoorbeeld aan een eigen erfgoedverordening, de inzet van de monumentencommissie/commissie ruimtelijke kwaliteit, de invulling van de financiële paragraaf en vooral de samenwerking met andere beleidsterreinen (intern en extern). En hoe wordt de continuïteit van het ingezette beleid gewaarborgd?

In deze cursus reiken wij u praktische handvatten aan om in uw gemeente toch een goed erfgoedbeleid te (her)ontwikkelen. Klik hier voor nadere infomatie