ErfgoedAcademie: Vergunningen: toezicht en handhaving

08 oktober 2019, 09:00 | ...

Om te zorgen dat plannen uitgevoerd worden zoals ze zijn overeengekomen en vergund, is toezicht en begeleiding op de bouwplaats onmisbaar. Hoe goed de voorbereiding ook is en hoe nauwgezet de uitvoering in bestek en tekeningen is vastgelegd, tijdens de uitvoering zullen zich altijd veranderingen voordoen. Vooral bij monumenten is niet alles helemaal van te voren te bepalen. Erfgoedwaarden zijn meestal niet eenduidig vast te leggen. Betrokkenheid blijft ook tijdens de uitvoering nodig. Uiteindelijk telt het eindresultaat.

Met deze cursusdag krijgt u praktische kennis en handvatten t.b.v. toezicht en handhaving bij wijziging van erfgoed. Dit kunnen zowel restauraties als uitvoeringsplannen voor een herbestemming zijn. De cursus geeft inzicht in wat u mogelijkheden zijn om constructief in te zetten op een juiste uitvoering van de plannen en effectief te handelen bij onvoorziene situaties.

Welke onderwerpen komen aanbod?

  • juridische en bestuurlijke mogelijkheden voor handhaving en toezicht;
  • kennis en inzicht in de uitvoering van een plan;
  • herkennen en erkennen van erfgoedwaarden in de uitvoering van restauraties;
  • hoe te handelen bij onverwachte (archeologische) ‘vondsten’;
  • op welke wijze controle houden op de uitvoering van nadere voorwaarden;
  • welk werk is vergunningsvrij en vergunningsplichtig;
  • toezichtaspecten met betrekking tot beschermd stadsgezicht, ruimtelijke waarden en bestemmingsplan.

Voor wie?
Deze cursusdag is bedoeld voor inspecteurs, toezichthouders en handhavers, werkzaam bij gemeenten en/of omgevingsdiensten. Ook voor opzichters van opdrachtgevers en/of uitvoerders van bouwbedrijven is deze cursus interessant.

Datum 8 oktober. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.