ErfgoedAcademie: Vergunningen: Totstandkoming van de vergunning

25 september 2019, 09:00 | ...

De cursus geeft inzicht hoe u bij verandering met erfgoed omgaat en hoe daarover een integraal advies en oordeel te geven op basis van een gedegen en afgewogen plan. Hoe komt zo’n plan tot stand, wat is daarvoor nodig en welke kwaliteitscriteria heeft u nodig om aan te toetsen. Het belicht met name de rol van adviseurs en planbeoordelaars en de opzet van een effectief vooroverleg.

Deze cursusdag biedt u zowel procedurele als juridische kennis over hoe een vergunningstraject effectief kan verlopen: vanaf intake van een aanvraag tot en met de afgifte van een vergunning. Veel aandacht wordt besteedt aan hoe een vergunning inhoudelijk moet worden ingericht, aan welke onderwerpen daarbij van belang zijn en hoe een afgewogen besluit genomen wordt. Klik hier voor nadere informatie