Informatiebijeenkomst Omgevingsplan & Ruimtelijk Erfgoed

23 mei 2019, 13:00 - 17:30 | Het Meisjeshuis, Oude Delft 114-116 te Delft

Het Omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht.

* Hoe ga ik om met de omgeving van monumenten in mijn gemeente?

* Wat moet ik in 2021 geregeld hebben voor cultureel erfgoed?

* Hoe doen andere gemeenten dat eigenlijk?

Op donderdagmiddag  23 mei (13.00-17.30) organiseert het Erfgoedhuis Zuid-Holland samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de bijeenkomst “Van Omgevingsvisie op weg naar Omgevingsplan”.

Deze bijeenkomst is het vervolg op de landelijke serie van twaalf provinciale bijeenkomsten “Omgevingswet en Erfgoed” uit 2018.

Tijdens de bijeenkomst bespreken we wat te doen met cultureel erfgoed in het proces van Omgevingsvisie naar omgevingsplan. Dit doen we aan de hand van actuele voorbeelden, uitleg over de omgeving van het monument, en door samen een routekaart te maken. Het begin (Omgevingsvisie) en einddoel (Omgevingsplan) is voor iedereen gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. Deze routekaart helpt om dat proces in beeld te brengen.

De bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers cultuurhistorie, erfgoed, monumenten, archeologie en ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en rijk. Klik hier voor meer informatie