Limburg, bijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen

24 oktober 2017, 09:00 - 16:30 | Chateau St. Gerlach te Valkenburg

De netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen organiseren we in een aantal verschillende provincies, veelal op een bijzondere locatie in de provincie. Kennis hebben van erfgoed is belangrijk bij de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen. En het uitwisselen van die kennis is wellicht nog belangrijker. Tijdens deze dag praten we u bij over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen, en er is ook gelegenheid om feedback te geven vanuit de praktijk. Het programma komt tot stand in samenwerking met het provinciale Steunpunt monumentenzorg. Lees hier verdere informatie