Nederland over 100 jaar

14 juni 2018, 09:30 - 18:00 | Batavialand Lelystad

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Zuiderzeewet organiseert de provincie Flevoland in samenwerking met medeoverheden en partners op 14 juni 2018 het congres 'Nederland over 100 jaar'. Een congres dat plaatsvindt in het hart van de voormalige Zuiderzee in aanwezigheid van onder meer de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.

We nodigen u van harte uit om dit congres bij te wonen op donderdag 14 juni 2018 van 09.30 - 18.00 uur in Batavialand, Lelystad. Na het plenaire programma vinden diverse deelsessies en tafelgesprekken plaats op het gebied van waterveiligheid, duurzame toekomst en samenwerking. Voor het middagprogramma kunt u zich aanmelden voor de excursies naar de Marker Wadden, de Oostvaardersplassen en het sluizencomplex van de Houtribdijk. Het aantal plaatsen per excursie is beperkt, dus maak snel uw keuze!

Aan het einde van de dag bent u uitgenodigd voor het bijwonen van een bijzondere vlootschouw met historische en moderne schepen in de nabijgelegen Bataviahaven. Deze vlootschouw zal Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden met de Groene Draeck afnemen in het kader van de 100ste verjaardag van de Zuiderzeewet.

Programma

08.30 uur

Inloop

09.30 uur

Plenaire opening door dagvoorzitter Joost Hoebink

09.35 uur

Opening door Michiel Rijsberman, gedeputeerde

09.40 uur

Interview met gedeputeerde Michiel Rijsberman, Deltacommisaris Wim Kuijken en directeur kennis en advies Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Arjan de Zeeuw

09.55 uur

Speech en symbolische ondertekening Peilbesluit IJsselmeer door minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen

10.10 uur

Afsluiting door dagvoorzitter

10.30 uur

Start deelsessies en tafelgesprekken ronde 1

11.30 uur

Wisseling groepen

11.45 uur

Start deelsessies en tafelgesprekken ronde 2

12.45 uur

Lunch

13.45 uur

Start excursies

16.15 uur

Afsluiting door gedeputeerde Michiel Rijsberman

17.00 uur

Bijwonen vlootschouw afgenomen door H.K.H. Prinses Beatrix

18.00 uur

Einde bijeenkomst

Aanmelden
Aanmelden voor het congres 'Nederland over 100 jaar' kan hier.
Voor deelname aan de deelsessies kunt u op de dag zelf een keuze maken.