Noord-Holland, bijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen

31 oktober 2017, 09:00 - 16:30 | Hilversum

De netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen organiseren we in diverse provincies, veelal op een bijzondere locatie in de provincie. Kennis hebben van erfgoed is belangrijk bij de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen. En het uitwisselen van die kennis is wellicht nog belangrijker. Tijdens deze dag praten we u bij over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen, en er is ook gelegenheid om feedback te geven vanuit de praktijk. Het programma komt tot stand in samenwerking met het provinciale Steunpunt monumenten en archeologie Noord-Holland. Lees hier verdere informatie