Opening monument 100 jaar zuiderzeewet

14 november 2018, 10:30 - 14:00 | Biddinghuizen, Bremerbergdijk 10, Beachclub NU

Op woensdag 14 november vindt in Dronten de bestuurlijke
opening plaats van het monument voor 100 jaar Zuiderzeewet:
het kunstwerk Riff, PD#18245 van Bob Gramsma
De opening wordt gecombineerd met de boekpresentatie De Groene Horizon van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het geheel wordt omlijst door een inspirerende bijeenkomst met thematische lezingen.
 

Het ontwerp van Gramsma is een mooie toevoeging aan de collectie van landschapskunstwerken van provincie Flevoland. Het ontwerp herinnert aan 100 jaar Zuiderzeewet en de inpoldering. Gramsma bedacht een stukje nieuw land, waarvoor hij een gegraven ruimte in de Zuiderzeegrond als tijdelijke mal gebruikt. Het resultaat zal als een opgegraven archeologische vondst herinneren aan de bodem en een nieuw uitkijkpunt vormen op het ingepolderde landschap. Gramsma's ontwerp refereert aan zowel heden als verleden. De kunstenaar creëert zo een plek voor mens en natuur die de verborgen geschiedenis ervan toont. Een plek die ingaat op de herinnering aan de ontginning en de continue verandering van het door mensen gemaakte landschap. https://www.100jaarzuiderzeewet.com/activiteiten/opening-monument