Overhandiging eerste exemplaar 'Bosatlas van de Wadden' aan Lutz Jacobi

18 oktober 2018, 14:30 - 16:00 | Afsluitdijk Wadden Center (1c, Afsluitdijk, 8752 TP Kornwerderzand)

Op donderdag 18 oktober a.s. ontvangt Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, het eerste exemplaar van De Bosatlas van de Wadden. De atlas brengt dit bijzondere UNESCO Werelderfgoed in al zijn facetten en in al zijn schoonheid over het voetlicht.

 

Honderden kaarten, illustraties en foto’s – onder andere van luchtfotograaf Karel Tomeï en van de maker van de bioscoopfilm WAD, Ruben Smit – geven een samenhangend beeld van dit unieke stukje Nederland.

 

Deze atlas laat zien dat natuur en mensen dit gebied vorm hebben gegeven. Van de menselijke bemoeienis zijn talloze structuren en elementen over gebleven. Vuurtorens, dijken, strekdam naar Ameland zijn zichtbare relicten, scheepswrakken, vliegtuigwrakken, resten van verdronken dorpen en andere archeologische vindplaatsen komen soms bij veranderend tij te voorschijn, maar liggen meestal verborgen onder water.

 

Aanmelden is nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Floortje Muskens || Tekst, PR & Communicatie via floortje@floortjemuskens.nl of 06-246 700 46