"Polderperspectieven" | vierdelige lezingenreeks. De groene identiteit van Almere: ontwikkeling van een stadslandschap.

23 mei 2019, 19:30 | Reigers -Inn, Weerwaterplein 3, 1324 EE Almere

Polderperspectieven
een vierdelige lezingenreeks over de toekomst van het Almeerse stadslandschap

Polderblik vraagt vijf landschapsarchitecten om hun perspectief op de toekomst van het Almeerse stadslandschap te schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek. Uitgangspunt is de Blauw-Groene  kaart die in 2007  door de 'founding fathers' werd getekend. Hierop gaven zij aan wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van het Almeerse stadslandschap waren.

Op dit moment zoekt de gemeente een plek voor 60.000 woningen en vraagt de overgang van fossiele brandstoffen naar wind  en  zonne-energie voor duidelijk zichtbare maatregelen in het groen rond en binnen de stad. Bovendien zal meer aandacht voor recreatie de aantrekkingskracht van Almere kunnen vergroten. Het zou heel goed kunnen dat de sterke relatie tussen groen en bebouwing, die zo kenmerkend is voor Almere, uitgelezen mogelijkheden biedt om vorm te geven aan deze opgaven.

Almere heeft daarmee kansen die historische steden missen.

De serie bestaat uit vier lezingen. Elke lezing vormt de opmaat om met u in gesprek te gaan over de nieuwe opgaven waar Almere voor staat.

Lezing 1, 23 mei

De groene identiteit van Almere: ontwikkeling van een stadslandschap.

Tijdens deze avond worden de voornaamste kenmerken van het Almeerse Stadslandschap toegelicht, waarna de opgaven voor de toekomst worden besproken.

 Wilt u meer weten over de sprekers en de inhoud van het lezingenprogramma?  lees hier de uitgebreide toelichting

Wij ontvangen u graag op 23 mei voor de eerste lezing. U kunt een kaartje voor de lezing reserveren of een passe-partout.