Save the date: presentatie Landschapsbiografieën en concept-Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit Standaard Nationale Parken Nieuwe Stijl

27 november 2018, 12:15 - 17:15 | Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 te Amersfoort

Bij de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland in 2016, heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, één van de partners van het Nationale Parken Programma, de vier winnende gebieden als onderdeel van de prijs een landschapsbiografie van hun gebied aangeboden. Op 27 november biedt de RCE deze landschapsbiografieën aan. Een mooi moment om bij stil te staan!

Afgelopen april 2018 is ondertussen het werkdocument van de Standaard Nationale Parken Nieuwe Stijl vastgesteld door de partners van het Nationale Parken Programma.  Eén van de grote transitie-opgaven uit deze vernieuwde Standaard, is hoe je vanuit landschapsecologische systemen, gradiënten en cultuurhistorische waarden  tot een samenhangende opschaling en ruimtelijke kwaliteitsimpuls van een gebied kunt komen. Veel (aspirant-) nationale parken stellen hier sinds de publicatie van de Standaard vragen over aan het Nationale Parken Bureau. Een eerste logische stap naar een regionale landschapsstrategie op de schaal van een Nationaal Park Nieuwe Stijl is een landschapsbiografie.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en het Nationale Parken Bureau organiseren daarom een middag over de landschapsbiografieën en de ruimtelijke criteria uit de Standaard: 

  • Welke rol en functie kunnen landschapsbiografieën vervullen als hulpbron in de uitwerking van de gebiedsambities en de ruimtelijke kwaliteitsimpuls uit de standaard?
  • Hoe kan een landschapsbiografie ingezet worden in andere ruimtelijke plannen zoals een landschapsvisie, de omgevingsvisie, etc
  • Wat zijn logische stappen die je daarbij kunt zetten?
  • Wat voor gebiedsproces  ga je in? Waaraan moet je zoal denken?
  • Op welke ondersteuning kun je rekenen vanuit het Nationale Parken Bureau en de partners van de Nationale Parken?

De stappen die je kunt zetten qua inhoud en proces worden opgenomen in de Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit Standaard Nationale parken Nieuwe Stijl. Een eerste concept van deze Leidraad zal op deze dag gepresenteerd worden. Daarna zal aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk nader geduid worden hoe je aan bepaalde stappen inhoudelijk of procesmatig handen en voeten kunt geven.

Aan het einde van de dag heb je zicht op de stappen die je als aspirant-nationaal park nieuwe stijl kunt zetten, en welke ondersteuning het NPB en de partners van de Nationale Parken Deal je hierbij kunnen bieden.

Het definitieve programma volgt eind oktober. Voor nu vragen wij je alvast in je agenda te reserveren.