studiedag Energiebesparing, hernieuwbare energie en uw monument

27 september 2019, 09:45 - 18:00 | Boerderij op Buitenplaats Elswout, Elswoutlaan 14 te Overveen

Graag nodig ik u uit om u op deze studiedag te verdiepen in het verantwoord besparen op energiekosten van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Deze bijeenkomst vindt plaats op: Vrijdag 27 september 2019 van 09:45 – 18:00 uur in de Boerderij op Buitenplaats Elswout, Elswoutlaan 14 te Overveen.

Noodzaak In het nationaal Klimaatakkoord is opgenomen dat in 2030 een CO2-reductie van 49% behaald moet zijn. Dit kan gerealiseerd worden door de huidige, sterk op fossiele brandstof gebaseerde energievoorziening grotendeels te vervangen door alternatieve energiesystemen. Voor het gebouwd cultureel erfgoed, waartoe KBL behoren, zijn separate klimaatdoelstellingen in de maak. Er wordt gestreefd naar een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040, als gemiddelde over het gehele aantal monumenten. Met een weloverwogen koppeling tussen maatregelen die energie- en kostenefficiënt zijn en met behoud van de monumentale waarde.

Energie op KBL

Eigenaren van KBL zijn vaak energie-grootverbruikers. Die kosten kunnen oplopen tot 20% tot 50% van de gehele instandhouding. Toch leiden eenvoudige energiebesparende maatregelen soms ook tot een aanzienlijke kostenreductie. En door zelf energie op te wekken, kunnen eigenaren in sommige gevallen hun kosten nog verder verlagen. Centrale vraag op deze studiedag is: Wat zijn voor eigenaren/gebruikers van een KBL zinvolle mogelijkheden en opties? Waar te beginnen? En welke organisaties zijn hierbij van nut? Sprekers uit binnen- en buitenland benaderen samen met u dit vraagstuk en belichten, vanuit verschillend perspectief de vraagstelling. Zodat u op gedegen wijze tot een actieplan voor uw KBL komt.

Voor wie? Deze studiedag is bedoeld voor eigenaren/gebruikers betrokken bij de instandhouding van een kasteel, historische buitenplaats of landgoed. De kosten voor deelname bedragen voor donateurs van sKBL € 60,- p.p. en voor niet-donateurs € 80,-. De korting geldt voor maximaal 2 personen per lid of per aangesloten KBL.

Meldt u zich hier aan. Indien u een dieetvoorschrift volgt, bericht ons dit zodat wij er rekening mee kunnen houden. Wij zien ernaar uit om u op vrijdag 27 september 2019 vanaf 9:45 uur op Elswout te Overveen te verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,
Jennemie Stoelhorst, Projectleider sKBL