Agenda

4 agenda-items
Bijvoorbeeld: 27-06-2019
Bijvoorbeeld: 27-06-2019

Festival Nieuwe Energie !

Energietransitie in het eeuwenoude cultuurlandschap Middag-Humsterland. Kan dat eigenlijk wel?!
De bewoners denken van wel, met behoud en versterking van het landschap.

        

Hier zijn een aantal bewoners & experts mee aan de slag gegaan. Hoe pak je de regionale energietransitie aan in een uniek cultuurlandschap? Wie weet dit nou beter dan de bewoners van Middag-Humsterland zelf.

Samen deze kans voor dit unieke gebied oppakken.
Daar gaan we voor!

Ervaar de bijzondere ontwikkelingen tijdens het
Festival Nieuwe Energie! Hierbij de uitnodiging

29 juni 2019, 13:30 | Allersmaborg, Allersmaweg 64, 9891TD Ezinge
jun29

Uitnodiging openbare les bij te wonen van dr.ir. Mieke Oostra, getiteld: Nieuwe Energie

De opgave van de energietransitie is een uitdagende, een kolfje naar de hand van techneuten en techneuten-in-spé. Als je een analyse van de huidige maatschappelijke opgaves maakt die allemaal zo hun gevolgen hebben voor de bestaande gebouwde omgeving, blijkt dat je de energietransitie als onderdeel moet zien van een grotere transitie. Daarmee wordt de opgave complexer en lastiger dan die zo op het eerste gezicht lijkt. Nu worden we als mensen gelukkig ook steeds slimmer in de omgang met dergelijke ingewikkelde opgaven.

Terugkijkend naar de lessen die historisch economen hebben opgehaald in hun studie van soortgelijke periodes in het verleden, weten we één ding zeker, de toekomst werd altijd beter. Beter dan we ons van tevoren hadden kunnen voorstellen. We weten ook dat de grote maatschappelijke opgaven van dat moment altijd richting hebben gegeven aan de innovatiekracht. Dit keer kan er geen twijfel zijn over wat de richting is van de huidige omwenteling; het klimaat verandert en de planetary boundaries zijn onverzettelijk. De problemen waar we voor staan zijn wicked, de spaghettiberg van opgaves is hoog en complex. Omdat het niet alleen een technologische of economische opgave blijkt, maar vele maatschappelijke facetten heeft, is het geen wonder dat we er tegenaan hikken, ondanks dat ons weten, geweten én de portemonnee ons in niet mis te verstane bewoordingen laten weten dat we nu toch écht iets te doen hebben. De huidige ICT-technologie maakt het mogelijk om de oplossingen hiervoor op een fijnmazige manier in te vlechten in alle aspecten van ons dagelijks leven. Aan ons om deze toekomst gezamenlijk vorm te geven voor de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Binnen deze context vindt het onderzoek binnen het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad plaats. Er zal stil worden gestaan bij wat dit betekent voor het onderzoek van het lectoraat. Ook is er aandacht voor de betekenis van dit alles voor de rol van de ingenieurs die wij hier bij de HU opleiden bij het Instituten voor de Gebouwde Omgeving (IGO) en Engineering & Design (IED).

Het lectoraat is onderdeel van Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven en het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities en verbonden met Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO) en het Instituut Engineering & Design.

Voorafgaand aan deze openbare les is er vanaf 13.00 uur de gelegenheid om een aantal labfaciliteiten te bezoeken die gelieerd zijn aan het lectoraat: het EnergieLab met de Klimaatkamer, het Duurzame Energie Proeftuin (DEP) en het Denverhuis, onderdeel van Living Lab Wonen 3.0.

Klik hier voor de uitnodiging en praktische informatie

09 juli 2019, 14:30 tot 18:00 | : Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht Science Park
jul09

"Polderperspectieven" | vierdelige lezingenreeks. Ontwerpen aan de energietransitie van Almere"

Polderperspectieven
een vierdelige lezingenreeks over de toekomst van het Almeerse stadslandschap

Polderblik vraagt vijf landschapsarchitecten om hun perspectief op de toekomst van het Almeerse stadslandschap te schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek. Uitgangspunt is de Blauw-Groene  kaart die in 2007  door de 'founding fathers' werd getekend. Hierop gaven zij aan wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van het Almeerse stadslandschap waren.

Op dit moment zoekt de gemeente een plek voor 60.000 woningen en vraagt de overgang van fossiele brandstoffen naar wind  en  zonne-energie voor duidelijk zichtbare maatregelen in het groen rond en binnen de stad. Bovendien zal meer aandacht voor recreatie de aantrekkingskracht van Almere kunnen vergroten. Het zou heel goed kunnen dat de sterke relatie tussen groen en bebouwing, die zo kenmerkend is voor Almere, uitgelezen mogelijkheden biedt om vorm te geven aan deze opgaven.

Almere heeft daarmee kansen die historische steden missen.

De serie bestaat uit vier lezingen. Elke lezing vormt de opmaat om met u in gesprek te gaan over de nieuwe opgaven waar Almere voor staat.

Klik hier voor meer informatie

26 september 2019, 00:00 | Almere
sep26

"Polderperspectieven" | vierdelige lezingenreeks. Ontwerpen aan de energietransitie van Almere"

Polderperspectieven
een vierdelige lezingenreeks over de toekomst van het Almeerse stadslandschap

Polderblik vraagt vijf landschapsarchitecten om hun perspectief op de toekomst van het Almeerse stadslandschap te schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek. Uitgangspunt is de Blauw-Groene  kaart die in 2007  door de 'founding fathers' werd getekend. Hierop gaven zij aan wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van het Almeerse stadslandschap waren.

Op dit moment zoekt de gemeente een plek voor 60.000 woningen en vraagt de overgang van fossiele brandstoffen naar wind  en  zonne-energie voor duidelijk zichtbare maatregelen in het groen rond en binnen de stad. Bovendien zal meer aandacht voor recreatie de aantrekkingskracht van Almere kunnen vergroten. Het zou heel goed kunnen dat de sterke relatie tussen groen en bebouwing, die zo kenmerkend is voor Almere, uitgelezen mogelijkheden biedt om vorm te geven aan deze opgaven.

Almere heeft daarmee kansen die historische steden missen.

De serie bestaat uit vier lezingen. Elke lezing vormt de opmaat om met u in gesprek te gaan over de nieuwe opgaven waar Almere voor staat.

Klik hier voor meer informatie

14 november 2019, 00:00 | Almere
nov14