Agenda

6 agenda-items
Bijvoorbeeld: 18-10-2019
Bijvoorbeeld: 18-10-2019

ErfgoedAcademie: Actualiteiten & Ontwikkelingen Zeeland

In 11 provincies organiseert de ErfgoedAcademie de netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen. Tijdens deze dag praten wij u bij over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen bij u in de provincie. Het programma komt tot stand in samenwerking met de provinciale steunpunten monumentenzorg.

Dagprogramma
De dag staat in het teken Erfgoed en toerisme. Erfgoed beleefbaar maken voor iedereen. Met dit thema sluiten we aan bij het coalitieprogramma ‘Samen verschil maken‘ van de provincie Zeeland. We praten u bij over landelijke en regionale thema’s die spelen rondom dit thema, maar ook andere cultuurhistorische- en ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn o.a. actuele bijdragen van onder andere de Rijksdienst, Restauratiefonds, Erfgoed Zeeland en de provincie. In de middag staat ook o.a. een interessante excursie op het programma. We sluiten altijd af met een netwerkborrel.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor alle erfgoedprofessionals, werkzaam in de provincie Zeeland en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema’s in uw provincie (zoals cultuurhistorie, toerisme, ruimtelijke ordening, ontwikkeling, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap, etc.). Het is dé gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met uw Zeeuwse erfgoedcollega’s!

Datum 24 oktober. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.

24 oktober 2019, 00:00 | ...
okt24

ErfgoedAcademie: Erfgoed en energiebesparing

Steeds meer eigenaren van woningen en ander vastgoed willen de energierekening verlagen, het comfort verbeteren of zelf energie opwekken. Hoe werkt dit bij monumenten? Waar liggen de kansen en waar de grenzen? Tijdens deze cursus krijgt u praktische handvatten rondom duurzaamheid, zodat u eigenaren kunt stimuleren en adviseren op dit terrein.

We koesteren onze monumenten en andere historische gebouwen. Ook gebruiken we ze graag. Bijvoorbeeld als woonhuis of kantoor. Daarbij zijn aanpassingen nodig, vaak op het gebied van energie en comfort. Op welke wijze doe je dit? Hoe maak je een monument duurzamer zonder de monumentale waarden op de tocht zetten? Hoe verbeter je het energielabel van een monument? Deze themacursus laat zien dat energie steken in duurzaamheid kan, ook bij monumenten.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

  • principes m.b.t. verduurzaming
  • kwantificeren en kwalificeren van energiebesparing en de mogelijkheden;
  • de invloed van gebruikers m.b.t. verduurzaming;
  • relatie cultuurhistorische waarden en verduurzaming van erfgoed, wat zijn de (on)mogelijkheden;
  • bouwfysische begrippen, duurzame materialen en technieken
  • tips om mee te beginnen;
  • voorbeelden uit de gemeentelijke adviespraktijk;
  • de praktijk van de eigenaar;
  • communicatie richting eigenaren;
  • globale basiskennis om verduurzamingsmaatregelen van erfgoed te kunnen beoordelen.

Voor wie?
De cursus is voor medewerkers werkzaam bij gemeenten en provincies, die te maken hebben met verduurzaming van erfgoed en energiebesparing. Overige professionals die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, zijn uiteraard ook van harte welkom.

Datum 29 oktober. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.

29 oktober 2019, 09:00 | ...
okt29

ErfgoedAcademie: Actualiteiten & Ontwikkelingen Gelderland

In 11 provincies organiseert de ErfgoedAcademie de netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen. Tijdens deze dag praten wij u bij over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen bij u in de provincie. Het programma komt tot stand in samenwerking met de provinciale steunpunten monumentenzorg.

Dagprogramma
De dag staat meestal in het teken van een thema, zoals duurzaamheid, energietransitie, herbestemmen, de Omgevingswet etc. In de ochtend praten we u bij over landelijke en regionale thema’s die spelen rondom (duurzaam) erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarin komen actuele bijdragen van onder andere de Rijksdienst, Restauratiefonds, Steunpunt en de provincie. In de middag staat o.a. een interessante excursie op het programma. We sluiten altijd af met een netwerkborrel. Binnenkort publiceren we het volledige programma op deze pagina.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor alle erfgoedprofessionals, werkzaam in de provincie Gelderland en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema’s in uw provincie (zoals cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap, etc.). Het is dé gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met uw Gelderse erfgoedcollega’s!

Datum 31 oktober. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.

31 oktober 2019, 09:00 | ...
okt31

ErfgoedAcademie: Erfgoed en energietransitie

Duurzame energie. Wie wil het niet? Er komen steeds meer initiatieven voor zon- en windmolenparken. Hoe ziet ons (historisch) landschap er straks uit: met windmolens, zonneweide en andere schone energie-opwekking. En onze historische steden en dorpen: bedekt met zonnepanelen? Bij de keuze voor duurzame energie staan belangen soms op gespannen voet met elkaar.

In de cursus ‘energietransitie & ruimtelijke kwaliteit’ gaan we op onderzoek uit naar denkrichtingen en argumenten die zorgen dat u het gesprek over energietransitie en cultureel erfgoed met nieuwe kennis en vaardigheden tegemoet kunt treden. U leert wat deze energieopgave betekent voor uw omgevingsgebied en hoe u met diverse instrumenten de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap of een beschermd dorpsgezicht kunt inzetten. We gaan uitgebreid in op de vraag wat dat betekent voor uw rol en uw houding in het spel met de vele stakeholders die op dit onderwerp actief zijn.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen en van tot de verbeelding sprekende voorbeelden uit het heden en verleden.

Voor wie?

Voor iedereen die (professioneel) betrokken is bij ruimtelijke energieopgaven in relatie tot erfgoed. Bijvoorbeeld: gemeente- en provincieambtenaren maar ook medewerkers van waterschappen, woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen, natuur- en landschapsorganisaties en andere gei?nteresseerden.

Datum 7 november. Aanmelden kan via  de ErfgoedAcademie.

07 november 2019, 09:00 | ...
nov07

Nationaal Monumenten Congres

Het thema van het Monumentencongres 2019 is 'Recht uit het hart: vrijwilligers en vakmanschap en vindt plaats in Deventer. 

Dankzij het vrijwilligers- en vakmanschap blijft monumentenland letterlijk en figuurlijk overeind staan. Hartstochtelijk zetten vrijwilligers en vakmensen zich in voor wat vaak voelt als hún monument. Maar hoe zorgen we er samen voor dat zij dit zo vakkundig mogelijk doen? En hoe verbinden wij hen aan ons cultureel erfgoed, nu en in de toekomst? Klik hier voor meer informatie

07 november 2019, 09:45 | Deventer
nov07

"Polderperspectieven" | vierdelige lezingenreeks. Ontwerpen aan de energietransitie van Almere"

Polderperspectieven
een vierdelige lezingenreeks over de toekomst van het Almeerse stadslandschap

Polderblik vraagt vijf landschapsarchitecten om hun perspectief op de toekomst van het Almeerse stadslandschap te schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek. Uitgangspunt is de Blauw-Groene  kaart die in 2007  door de 'founding fathers' werd getekend. Hierop gaven zij aan wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van het Almeerse stadslandschap waren.

Op dit moment zoekt de gemeente een plek voor 60.000 woningen en vraagt de overgang van fossiele brandstoffen naar wind  en  zonne-energie voor duidelijk zichtbare maatregelen in het groen rond en binnen de stad. Bovendien zal meer aandacht voor recreatie de aantrekkingskracht van Almere kunnen vergroten. Het zou heel goed kunnen dat de sterke relatie tussen groen en bebouwing, die zo kenmerkend is voor Almere, uitgelezen mogelijkheden biedt om vorm te geven aan deze opgaven.

Almere heeft daarmee kansen die historische steden missen.

De serie bestaat uit vier lezingen. Elke lezing vormt de opmaat om met u in gesprek te gaan over de nieuwe opgaven waar Almere voor staat.

Klik hier voor meer informatie

14 november 2019, 00:00 | Almere
nov14