Agenda

2 agenda-items
Bijvoorbeeld: 24-08-2019
Bijvoorbeeld: 24-08-2019

Informatiebijeenkomst Omgevingsplan & Ruimtelijk Erfgoed

Het Omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht.

* Hoe ga ik om met de omgeving van monumenten in mijn gemeente?

* Wat moet ik in 2021 geregeld hebben voor cultureel erfgoed?

* Hoe doen andere gemeenten dat eigenlijk?

Op donderdagmiddag  23 mei (13.00-17.30) organiseert het Erfgoedhuis Zuid-Holland samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de bijeenkomst “Van Omgevingsvisie op weg naar Omgevingsplan”.

Deze bijeenkomst is het vervolg op de landelijke serie van twaalf provinciale bijeenkomsten “Omgevingswet en Erfgoed” uit 2018.

Tijdens de bijeenkomst bespreken we wat te doen met cultureel erfgoed in het proces van Omgevingsvisie naar omgevingsplan. Dit doen we aan de hand van actuele voorbeelden, uitleg over de omgeving van het monument, en door samen een routekaart te maken. Het begin (Omgevingsvisie) en einddoel (Omgevingsplan) is voor iedereen gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. Deze routekaart helpt om dat proces in beeld te brengen.

De bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers cultuurhistorie, erfgoed, monumenten, archeologie en ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en rijk. Klik hier voor meer informatie

23 mei 2019, 13:00 tot 17:30 | Het Meisjeshuis, Oude Delft 114-116 te Delft
mei23

"Polderperspectieven" | vierdelige lezingenreeks. De groene identiteit van Almere: ontwikkeling van een stadslandschap.

Polderperspectieven
een vierdelige lezingenreeks over de toekomst van het Almeerse stadslandschap

Polderblik vraagt vijf landschapsarchitecten om hun perspectief op de toekomst van het Almeerse stadslandschap te schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek. Uitgangspunt is de Blauw-Groene  kaart die in 2007  door de 'founding fathers' werd getekend. Hierop gaven zij aan wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van het Almeerse stadslandschap waren.

Op dit moment zoekt de gemeente een plek voor 60.000 woningen en vraagt de overgang van fossiele brandstoffen naar wind  en  zonne-energie voor duidelijk zichtbare maatregelen in het groen rond en binnen de stad. Bovendien zal meer aandacht voor recreatie de aantrekkingskracht van Almere kunnen vergroten. Het zou heel goed kunnen dat de sterke relatie tussen groen en bebouwing, die zo kenmerkend is voor Almere, uitgelezen mogelijkheden biedt om vorm te geven aan deze opgaven.

Almere heeft daarmee kansen die historische steden missen.

De serie bestaat uit vier lezingen. Elke lezing vormt de opmaat om met u in gesprek te gaan over de nieuwe opgaven waar Almere voor staat.

Lezing 1, 23 mei

De groene identiteit van Almere: ontwikkeling van een stadslandschap.

Tijdens deze avond worden de voornaamste kenmerken van het Almeerse Stadslandschap toegelicht, waarna de opgaven voor de toekomst worden besproken.

 Wilt u meer weten over de sprekers en de inhoud van het lezingenprogramma?  lees hier de uitgebreide toelichting

Wij ontvangen u graag op 23 mei voor de eerste lezing. U kunt een kaartje voor de lezing reserveren of een passe-partout.

23 mei 2019, 19:30 | Reigers -Inn, Weerwaterplein 3, 1324 EE Almere
mei23