Film: de toekomst van het buitengebied

Het buitengebied verandert. Het transformeert van een plek van boeren en natuur, naar een plek waar ook wonen, recreëren, bedrijvigheid en nichemarkten een plek krijgen. Dat levert niet alleen een ander landschap op, maar ook knelpunten. Waar zitten deze knelpunten? Hoe kunnen we ze het hoofd bieden. We maakten een kort filmpje erover.

(Toont het filmpje niet goed? Bekijk het op YouTube)