Den Haag - Atlantikwall

De Atlantikwallzone bij Den Haag loopt van Kijkduin aan de zuidwestzijde van Den Haag tot en met Clingendael in Wassenaar en kreeg de naam 'Stützpunktgruppe Scheveningen'. Het gebied achter de kustzone, parallel aan de strandwal en de Haagse Beek, van de Kijkduinsestraat tot de Scheveningseweg in Zorgvliet werd in het voorjaar van 1942 aangewezen voor de aanleg van tankgrachten tegen aanvallen van geallieerden uit zee.

Het groene tracé van de Haagse Beek werd tussen het najaar van 1942 en het voorjaar van 1943 aan weerszijden ontdaan van bebouwing in de relatief jonge wijken de Vogelbuuurt aan de zeezijde en de Bloemenbuurt, de Heesterbuurt en de Bomenbuurt, alle gebouwd 1920-1930, aan de zuidoostzijde van de tankgrachten en daarna in Duinoord, Statenkwartier en Zorgvliet, gebouwd 1880-1915. 

Architect en stedenbouwkundige W.M. Dudok kreeg op 7 mei 1945 van het gemeentebestuur van Den haag de opdracht om wederopbouwplannen te maken voor het gebombardeerde Bezuidenhout en de gebieden van de tankgrachtzone. Op 20 augustus 1945 presenteert Dudok het eerste ontwerp voor de herbouw Sportlaan-Stadhoudersplein- Scheveningse Bosjes, bestaande uit plantsoenstroken rond de Haagse Beek, omzoomd met (flat)gebouwen van wisselende hoogte. In december 1947 werd het wederopbouwplan Sportlaan – Zorgvliet I aan de gemeenteraad gepresenteerd.