Themadossier: aardbevingen

Schade door een aardbeving aan een monument in Schildwolde

Monumenten, beeldbepalende gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten, waardevolle ensembles  en verder alle gebouwde situaties die bewoners aanwijzen als belangrijk in hun omgeving: hoe worden ze in Groningen door de aardbevingen geraakt? En in het verlengde ervan: hoe kunnen de veiligheid en leefbaarheid in dit gebied – waar de bevolking krimpt - worden gegarandeerd, met behoud van cultuurhistorie?

Een complexe vraag, waar samenwerkende erfgoedorganisaties de tanden maar al te graag in zetten. Het resultaat? Een praktisch advies aan de Nationaal Coördinator Groningen over schadeherstel, het versterken van gebouwen en waardevermeerdering van panden met bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen. Mét ideeën om de dorpen leefbaar te houden en de regio een nieuwe (economische) toekomst te bieden. Daarvoor is kennis vanuit de hele wereld vergaard, niet in de laatste plaats van de inwoners van Groningen zelf.

In dit dossier:

Geleerde lessen geven Groningse monumenten toekomst

We vertellen niets nieuws: in Groningen beweegt de grond. Met alle gevolgen van dien. De bevingen raken de gehele gemeenschap, maar vooral de oude, beeldbepalende en typisch Groningse gebouwen die er staan. En daar zijn er veel van. Achteraf repareren lost de schade, maar niet het probleem op.

Tien suggesties voor herbestemmen monumenten

Herstel in Groningen is noodzakelijk, dat staat buiten kijf. Maar het levert meer op als herstel samen gaat met het versterken van de leefbaarheid en de economie. Eigenaren, bewoners en professionals zochten naar mogelijkheden en kansen.

Molen De Hoop - foto Marianne Berkhoff

Voorbeeldprojecten voor ontwikkeling aanpak

Het besef dat we in actie moeten komen om de bijzondere collectie monumenten in Groningen te behouden, is tot alle gelederen doorgedrongen. Op politiek niveau en – letterlijk – in het veld. Welke actie is daarbij vereist?