Nederland kavelland

NederlandKavelland-voorzijde.jpg

De landbouw heeft een enorme invloed gehad op de vorming van het Nederlandse landschap. Ook nu nog is het grondgebruik in deze sector dominant. Maar liefst 65% van het oppervlak wordt daarvoor benut. Die invloed van landbouw op het landschap reikt tot in de toekomst.

Schaalvergroting en de industrialisering van agrarische bedrijven domineert nu al grote delen van het buitengebied. Boeren die in deze ontwikkelingen niet mee willen of kunnen, richten zich op nieuwe activiteiten zoals natuurbeheer, kleinschalig toerisme of de productie van duurzame energie. Door vergrijzing en bevolkingskrimp komt op het platteland ook een deel van de boerderijen leeg te staan. Consumenten en overheden stellen bovendien steeds hogere eisen aan het welzijn van dieren en de veiligheid en kwaliteit van het voedsel.

Bij het vinden van oplossingen voor deze ontwikkelingen, kan het verleden een inspiratiebron zijn. In dit dossier vindt u inspirerende artikelen en praktische informatie over Nederland kavelland, en hoe erfgoed ingezet kan worden om een nieuwe laag toe te voegen aan onze geschiedenis. Kaartmateriaal kunt u vinden in Panorama Landschap.

In dit dossier:

Veenweidegebied Utrecht

Kansen voor landschap en landbouw

Samen met partijen in het veld wil de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een handreiking ontwikkelen die laat zien hoe het karakteristieke agrarisch landschap als kans kan worden ingezet bij de landbouw.

AEN op Wieringen april 2017 -  foto Aad Holkamp

Driejarenprogramma Agrarisch erfgoed en omgeving

De stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) ontwikkelde een driejarenprogramma met als doel kennis te verzamelen over herbestemming.
Tijdlijn van het Nederlandse kavellandschap

Tijdlijn van het Nederlandse kavellandschap

De landbouw heeft een enorme invloed gehad op de vorming van het Nederlandse landschap. De systematische ontginning van moerassen in de middeleeuwen gaf delen van het westen van Nederland zijn patroon van smalle akkers.

landschap als economische motor

Landschap als economische motor

Een aantrekkelijk landschap trekt mensen aan. Hoe kunnen de kwaliteiten van een (stedelijk) landschap worden ingezet als economische impuls? 5 mogelijkheden om landschap te gebruiken als economische impuls.