Programma Erfgoed en Ruimte

Programma Erfgoed en Ruimte

Nederland verandert voortdurend. We werken aan duurzame energie en het voorkomen van overstromingen. We proberen oplossingen te vinden voor de leegstand op het platteland en in krimgebieden. Tegelijkertijd hebben we te maken met steden die transformeren door groei. Met het programma Erfgoed en Ruimte verbinden we cultuurhistorisch erfgoed aan dit soort opgaven. Samen met andere partijen werken we aan concrete uitvoeringsprojecten. Veel organisaties hebben ondervonden wat het belang is om cultuurhistorie vanaf het begin mee te nemen in ruimtelijke opgaven. Zo ontwikkelen we Nederland verder, met behoud van identiteit en karakter.

In het programma Erfgoed en Ruimte werken we vanuit drie programmalijnen:

In dit dossier houden we u op de hoogte van de projecten die we uitvoeren en de uitkomsten ervan. Wilt u meer weten over samenwerken of een projectvoorstel indienen? Lees hier meer informatie. Meer informatie over het programma kunt u vinden in onze folder.

In dit dossier:

Projecten Erfgoed en Ruimte

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed initieert graag samen met andere overheden en maatschappelijke organisaties zoals provincies, gemeenten, waterschappen kennisinstellingen, woningcorporaties, terreinbeheerders, agrarische collectieven en andere relevante partijen concrete voorstellen in h