Een dijk van een verhaal

De komende jaren wordt in Nederland ruim 1.100 kilometer dijken verzwaard in het kader van het HoogWater BeschermingsProgramma (HWBP). Cultuurhistorie is daarbij van toegevoegde waarde. Op deze poster ziet u hoe u cultuurhistorie een plek kan geven in de planvorming en ontwerpfase van een dijkversterking. 

Bijlagen: