Energievisie Erfgoed en Landschap

Eelerwoude en Het Oversticht werken aan de ontwikkeling van een concrete energievisie voor erfgoed. In het project draaien drie pilots in Overijssel. De eerste pilot vindt plaats bij Abdij Sion. De energievisie voor erfgoed gaat in beeld brengen wat de energiemogelijkheden zijn voor erfgoed op het gebied van besparen, energie opwekken of energieneutraal zijn. Het onderzoek wordt mede gefinancierd door de RIjksdienst voor het Cultureel Erfgoed.