Film klimaatstresstest

Met de klimaatstresstest kan een gemeente kwetsbare locaties in beeld brengen als het gaat om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingsgevaar. Waar en hoe waren waterlopen in de stad aanwezig? Waterlopen die nu aan het oog ontrokken zijn, kunnen soms nieuwe betekenis krijgen. Over hoe en waarom maakten we een korte film.

Klik op de afbeelding om de film te starten