Film Omgevingsvisie: erfgoed biedt kansen

 De keuzes die we maken in de leefomgeving vertellen de verhalen die zichtbaar zijn in onze leefomgeving. Ze maken onderdeel uit van de identiteit van een plek en kunnen ons inspireren bij ruimtelijke vraagstukken van de toekomst. We maakten een korte film over hoe erfgoed een drijvende kracht kan zijn bij het totstandkomen van een omgevingsvisie. Bekijk hem hier door te klikken op de foto.