Kennen, kunnen en kiezen

Bestuurders hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om het leefbaar houden van krimpende dorpen en steden. Dat gebeurt steeds vaker samen met bewoners en ondernemers uit het gebied. De afgelopen jaren zijn tientallen projecten ontstaan waarbij inwoners, ondernemers en overheid hand in hand werkten aan de gevolgen van krimp. Nieuwe verdienmodellen zijn ontstaan en leegstaande scholen, winkels en kerken zijn getransformeerd tot kleinschalige voorzieningen die de leefbaarheid van het gebied ten goede komen.

In de samenwerking tussen overheid, ondernemers en inwoners brengt ieder zo hun kennis, kunde en enthousiasme mee. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft vanuit de Visie Erfgoed en Ruimte met de programmalijn Herbestemming als gebiedsopgave initiatieven ondersteund die laten zien dat erfgoed een bijdrage levert aan de krimpopgave. Daar kwamen drie lessen uit:

Kennen: weet wat je in huis hebt
Bij nieuwe initiatieven is het belangrijk dat gemeenten weten welke kwaliteiten zij in huis hebben. Met deze kennis is het makkelijker om duidelijke keuzes te maken.
Kiezen: durf onderscheid te maken
Ontwerpend onderzoek kan helpen om plekken te selecteren met de grootste potentie. Overheden moeten er wel voor waken om open te blijven staan voor voorkeuren van anderen. Zonder draagvlak overleeft geen enkel plan.
Kunnen: vervul meerdere rollen
Juist in krimpregio's is het belangrijk om de energie van een gebied op te sporen en deze naar de juiste plekken en organisaties te leiden. Waar verschillende rollen worden gecombineerd, is het succes het grootst.