Agrarisch erfgoed en omgeving

16 juli 2018

Vrijdag 22 juni stond tijdens het Platform Agrarisch Erfgoed de tussentijdse opbrengst van de Erfgoed en Ruimte projecten in het landelijk gebied centraal. Wat zijn oplossingen voor veranderende erven? Op welke manier  kan de overheid regelgeving en beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing stimuleren? Hoe kan agrarisch erfgoed de identiteit van een gebied versterken?

Lees in de bijlage het verslag.

Bijlagen: