Architectuur Lokaal: Prijsvraag WHO CARES krijgt vervolg met een Community of Practice

02 juli 2018

Om nieuwe vormen van wonen en zorg te stimuleren en mogelijk te maken, krijgt de ontwerpprijsvraag WHO CARES een vervolg: WHO CARES Community of Practice.
Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Pauline Meurs (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter Humanitas Rotterdam) willen innovatieve vormen van wonen, zorg en ondersteuning daadwerkelijk stimuleren en mogelijk maken. De rijke oogst aan ontwerpen van de prijsvraag WHO CARES krijgt een vervolg. Lees hier verder