Artikel in Deltanieuws: vijf vragen aan I Susan Lammers: 'Grijp voor klimaatadaptatie terug naar het verleden'

02 juli 2018

Op 4 april 2018 bood directeur Susan Lammers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de Stedenatlas Jacob van Deventer aan aan watergezant Henk Ovink. De RCE, die meewerkte aan de Stedenatlas, zet zich ervoor in dat het erfgoedaspect als vanzelfsprekend wordt meegenomen bij ruimtelijke opgaven, niet in de laatste plaats wateropgaven. Sterker: het verleden biedt volgens Lammers houvast voor de toekomst, zeker als het ruimtelijke adaptatie aangaat. De RCE-programmalijn Water en Erfgoed is gebaseerd op dit uitgangspunt en daarmee is er een directe link naar het Deltaprogramma. ‘Kennis uit het verleden leidt tot goed onderbouwde oplossingen voor plekken waar wateroverlast is. Stedenatlas Jacob van Deventer is een belangrijke inspiratiebron.’ 5 vragen aan RCE-directeur Susan Lammers. Lees hier het artikel uit Deltanieuws #2 2018