Boerderijenstichting NH bouwt aan een dynamisch netwerk; Stolpencommunity Vierkantdelers

29 mei 2018

Met het driejarig project Stolpencommunity Vierkantdelers dat op 1 juni aanstaande bij de Buitenwerkplaats te Starnmeer start, heeft de Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp een dynamisch nieuw netwerk voor ogen, waar alle bewoners en liefhebbers van de stolp kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Voor de meer dan 5000 potentiële deelnemers geldt dat ze in de community hun betrokkenheid, kennis en plezier kunnen delen met een nieuwe groep gelijkgezinden. Samen weten ze meer dan ieder afzonderlijk. Initiatieven voor acties en activiteiten –on en off line- komen uit de groep. Bovendien staan ze als groep Vierkantdelers sterker in de lobby richting gemeenten en doen ze iets goeds: bijdragen aan het behoud van het stolpenlandschap in Noord-Holland.

Een aantal ambassadeurs, die zelf een stolp ontwikkelen of nieuwe functies aan hun stolp hebben toegevoegd, zullen hun projecten als eerste presenteren. Dat zijn best practices van succesvolle nieuwe ondernemingen en andere vormen van goed hergebruik. Goed voorbeeld doet volgen. Voor de ontwikkeling van dit project nemen we drie jaar de tijd om tot een sterke en goed functionerende community te komen. Ook het project zelf is een leerproject, een pilot, waarin al werkende en afhankelijk van de ontwikkelingen, de praktijk van het netwerk vorm krijgt. Middels een enquête onder de Vrienden van de Stolp wordt er onderzocht welke thema’s er bij deelnemers spelen en welke de meeste prioriteit hebben, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, materialenkennis of bebouwing op het erf. Die zullen het onderwerp zijn van de informerende bijeenkomsten. Kijk ook op http://www.boerderijenstichting.nl/enquete/

De Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Holland hebben het belang van dit initiatief onderstreept door inhoudelijk en financieel bij te dragen. Met het Nationaal Restauratiefonds wordt samengewerkt om het netwerk online te faciliteren. Agrarisch Erfgoed Nederland zal de opgedane kennis en ervaring van deze pilot overgedragen naar andere boerderijenstichtingen in Nederland.