Brochure Isolatie van historische gebouwen

30 april 2019

Bij veel restauraties en functieveranderingen van historische panden is duurzaamheid een belangrijke wens van de eigenaar. Deze ambitie brengt uitdagingen met zich mee die niet altijd eenvoudig zijn. Want waar begin je? Welke methode kies je? En voor welke materialen kies je? Deze brochure helpt bij het doorlopen van de noodzakelijke stappen naar een passende na-isolatie. Per stap worden voor- en nadelen tegen elkaar afgezet en de belangrijkste aandachtspunten benoemd.