Cultuurhistorie inspiratiebron voor Ruimtelijke Adaptatie

19 september 2017

De klimaatscenario’s liegen er niet om: drogere zomers en daarbuiten meer regen. Ook vandaag, op Prinsjesdag, staan deze opgaven in de belangstelling. Zo wordt vanmiddag het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd. Kamerleden gaven eerder al aan veel belangstelling te hebben voor de aanbevelingen op het gebied van klimaatadaptatie.

Cultuurhistorie als startpunt

Ruimtelijke adaptatie betekent bij uitstek antwoorden vinden voor ruimtelijke opgaven. Onze cultuurhistorische waarden kunnen daarbij een uitstekend startpunt zijn. Oplossingen uit het verleden bieden namelijk  inspiratie voor de huidige wateropgaven. Bovendien geeft  het  gebiedsgericht toepassen van deze oplossingen meerwaarde aan de ruimtelijke kwaliteit.

Ellen Vreenegoor, programmaleider Water en erfgoed:
Beproefde historische oplossingen kunnen we opnieuw gebruiken om droge voeten te houden

 Handreiking water en erfgoed

Om handvatten te bieden hoe cultuurhistorische oplossingen ingezet kunnen worden bij opgaven van vandaag, is de handreiking Erfgoed en Water ontwikkeld. Deze biedt oplossingsrichtingen met erfgoed als uitgangspunt. De tijdlijn Water die daarbij ontwikkeld is, geeft bovendien in een oogopslag overzicht van hoe Nederland zich heeft ontwikkeld in de geschiedenis in de omgang met water.