De oogst van Erfgoed en Ruimte

11 december 2018

Met de "VIsie Erfgoed en Ruimte, kiezen voor karakter" richtte de overheid zich op het verbinden van cultureel erfgoed met economische, duurzaamheids- en veiligheidsvraagstukken met een ruimtelijke impact. In deze folder en poster wordt een impressie gegeven van de resultaten van de ruim 200 projecten die tijdens het programma samen met vele partners in het land zijn uitgevoerd.