Duurzaam Erfgoed Congres 2019: 'Van Gouden Eeuw naar Groene Eeuw'

20 mei 2019

Tijdens het Duurzaam Erfgoed Congres op 6 juni staan de kansen en ambities voor erfgoed in de energietransitie centraal.

Architecten, erfgoedprofessionals, ontwikkelaars, investeerders, uitvoerders, innovators, overheidsmedewerkers en onderzoekers zijn van harte welkom. Het congres vindt plaats in de Centrale Markthal in Amsterdam.

Waar de Gouden Eeuw als bloeiperiode van onze handel, wetenschap en kunsten wordt gezien, is inmiddels de Groene Eeuw aangebroken. De erfgoedsector kan ook een steentje bijdragen om de klimaatverandering tegen te gaan door te verduurzamen. Of het nou gaat om het cultuurlandschap, monumenten en archeologie: allen zijn een belangrijk onderdeel van de verschillende grootschalige ruimtelijke opgaven in hun onderlinge samenhang. Maar wat betekent verduurzamen voor de erfgoedsector concreet? Hoe zetten we stappen zodat we de doelen gaan halen? Hoe verbinden we duurzaamheid met de kwaliteit van de monumenten, cultuurlandschappen en archeologische bodemschatten? Al deze vragen komen aan de orde tijdens het Duurzaam Erfgoed Congres 2019.

Aanmelden kan via de website van het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland

Voor meer informatie is de organisatie van het Duurzaam Erfgoed Congres bereikbaar via telefoonnummer (072) 520 44 59 of via e-mail: info@steunpunterfgoednh.nl

Het Duurzaam Erfgoed Congres 2019 - 'Van Gouden Eeuw naar Groene Eeuw' - wordt georganiseerd door de provincie Noord-Holland, de Groene Grachten, Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland en BOEi.