Erfgoed verantwoord en duurzaam ontwikkelen; hoe doe je dat?

21 mei 2019

Erfgoed en het realiseren van duurzame maatregelen staan vaak op gespannen voet met elkaar. Energiebesparende maatregelen die voor de bestaande bouw goed zijn, zijn niet (altijd) bruikbaar voor monumenten. Een zorgvuldige afweging tussen duurzaamheidsmaatregelen en erfgoedwaarden is juist hier nodig.

Hoe kun je als eigenaar of beheerder monumenten en landschap verantwoord ontwikkelen, waarbij je rekening houdt met maatschappelijke tendensen zoals de energietransitie? Het Oversticht, Eelerwoude en Overijssels Particulier Grondbezit hebben aan de hand van twee pilots, een kerk met voormalig klooster (nu Stichting Nieuw Sion, Diepenveen) en een landgoed met landhuis (Huis Den Berg, Dalfsen),  onderzocht welke mogelijkheden eigenaren hebben om niet alleen energie te besparen, maar ook op te wekken. Het doel van deze pilots was om in een aantal concrete voorbeelden te laten zien hoe de energiebehoefte en de erfgoedwaarden in beeld gebracht kunnen worden en  hoe deze tegen elkaar kunnen worden afgewogen.

De pilots zijn vertaald naar een energievisie die  eigenaren laat zien wat mogelijk is, wat de inspanningen en effecten zijn en wat de kosten. Hierbij zijn naast de ambitie van de opdrachtgever, cultuurhistorie en landschap als uitgangspunten genomen. Beide pilots zijn mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Benieuwd naar de aanpak en resultaten van de pilots? En wat een energievisie kan opleveren? Lees dan de whitepaper ‘Erfgoed en landschap verantwoord ontwikkelen’.