Gebiedsgericht verduurzamen in wederopbouwwijken

11 september 2018

Een afstudeerstage bij Erfgoed en Ruimte.
Frank Eikenaar, student Ruimtelijke Ontwikkeling - Stedenbouwkundig Ontwerpen aan de Saxion Hogeschool heeft zijn afstudeerstage gedaan bij het VER-programma. Vanuit zijn fascinatie voor wederopbouwwijken heeft hij onderzocht welke mogelijkheden deze bieden voor gebiedsgericht verduurzamen.

Lees in de bijlage het rapport

Wijken uit de wederopbouwperiode vormen een belangrijk deel van de Nederlandse woningvoorraad, die worden gekenmerkt door een lage energieprestatie (onvoldoende isolerend vermogen bv). Daarom is het van belang om juist voor deze specifieke periode oplossingen te bieden voor een gepaste energietransitie.

In het stageonderzoek  is geïnventariseerd welke geschikte methoden van energie opwekken, energie opslaan en isoleren er zijn en of ze passen bij de wederopbouw-periode.  De meest geschikte manier van verduurzaming van deze wijken ligt in het opwekken van groene energie en het verminderen van gasgebruik door extra isolatiemateriaal.

Daarnaast is onderzocht wat de typerende en bruikbare wijkeigenschappen zijn van een wederopbouwwijk. Vervolgens is aan de hand van twee casestudies (Plan Zuid, Den Bosch en De Wijert-Noord, Groningen) gekeken hoe van deze wijkeigenschappen gebruik gemaakt kan worden om de wederopbouwwijk op buurt- en wijkniveau te verduurzamen. Het blijkt dat de ruimtelijke kenmerken van juist een wederopbouwwijk zich uitstekend lenen voor een collectieve opwekking en gebruik van stroom. De veel toegepaste ordening van de wijk in buurten en stempels bieden de ruimtelijke dragers waaraan dit energiesysteem opgehangen kan worden. Dit maakt de wijken, die bestaan uit lastig te verduurzamen woningen, toch geschikt voor duurzame vormen van energie.