Kick-off bijeenkomst community of practice ‘Landschap als vestigingsvoorwaarde'

11 september 2018

Dinsdagmiddag 2 oktober 14.00-17.00 uur
Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Hoe kan Nederland zijn cultuurlandschappen beter inzetten voor de versterking van het economisch vestigingsklimaat? Welke meerwaarde biedt het cultuurlandschap voor hoogopgeleide kenniswerkers? Met de publicaties ‘Blind Spot’ en ‘Spot On’ en een tiental pilotprojecten is een begin gemaakt met de verkenning en doorvertaling van deze vragen. Het Landschap als Vestigingsvoorwaarde was een veel besproken thema tijdens de Landschapstriënnale (september 2017, Haarlemmermeer), mede dankzij 12 inspirerende pilotprojecten die werden gepresenteerd in de publicatie ‘Spot On’. In ‘Het volgende landschap’ staat het onderwerp bovenaan de lijst. De studie naar de rol van het landschap als vestigingsvoorwaarde verdient blijvend aandacht. Daarom neemt de RCE, samen met SBB, het CRa en Vereniging Deltametropool het initiatief tot een community of practice, een actief netwerk van ontwerpers, beleidsmakers, kennispartners en initiatiefnemers.

Doel van de community is een gezamenlijke route uit te stippelen; in 2019 het onderwerp verder te verdiepen, bij elkaar in de keuken te kijken en van elkaars ervaringen te leren; en in 2020 een stevig resultaat te laten zien tijdens de volgende Landschapstriënnale die zal plaatsvinden in Brabant.

De kick-off bijeenkomst staat in het teken van een hernieuwde kennismaking met elkaar. De doelstelling van de initiërende organisaties wordt toegelicht, de stand van zaken rond diverse pilotprojecten wordt gepresenteerd en u wordt in de gelegenheid gesteld uw ambities met ons te delen. Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman zal in ieder geval zíjn ambities uitspreken.

De RCE ondersteunt de community of practice omdat het onderwerp en werkwijze goed aansluiten bij de doelstellingen van het programma Erfgoed en Ruimte. De kwaliteiten van erfgoed worden gezien en meegenomen in de ruimtelijk-economische uitdaging om de kwaliteit van de leefomgeving van Nederland van hoog niveau te houden.

Bent u actief in het beleidsdomein of ruimtelijk economisch beleid? Heeft u interesse in de verbinding tussen beide beleidsvelden of bent u geïnteresseerd in de verbinding van een aantrekkelijke leefomgeving met economische strategieën? Dan bent u van harte u genodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Meer informatie vind u op de site van Vereniging Deltametropool, project: Landschap als Vestigingswaarde

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met CRa, SBB en VDM

Bron: 
Vereniging Deltametropool