Publicatie 'Verkenning Monitor Landschap'

25 september 2018

In deze publicatie wordt de haalbaarheid onderzocht van een breed gedragen, duurzaam systeem voor landschapsmonitoring.

Het cultuurlandschap verandert continu. De afgelopen decennia hebben die veranderingen op veel plaatsen geleid tot een achteruitgang van de cultuurhistorische waarden, belevingswaarde, recreatieve toegankelijkheid en biodiversiteit. Dat weten we omdat het landschap plaatselijk wordt gemonitord. Omdat de veranderingen relatief langzaam gaan, is meten essentieel; als we dat niet doen, voltrekken de veranderingen en achteruitgang zich ongemerkt. Op dit moment wordt het Nederlandse landschap nog niet gebiedsdekkend en integraal gemonitord, maar incidenteel en fragmentarisch. Deze verkenning onderzoekt de haalbaarheid van een integrale monitoring en laat zien hoe zo’n monitor opgezet zou kunnen worden.