RCE helpt bij opstellen RES

04 juni 2019

Bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) moeten er veel ruimtelijke keuzes worden gemaakt. Het is belangrijk om daarbij oog te hebben voor de specifieke landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van de regio. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wil de regio’s hier graag bij helpen. De RCE heeft het voornemen om voor iedere RES-regio twee kaarten te maken: een kaart met daarop de (beschermde) cultuurhistorische structuren en elementen en een kaart met de landschapstypen binnen de regio. Deze kaarten kunnen onder andere worden gebruikt voor (regionale) ontwerpateliers.

Meer informatie? Neem dan contact op met Frank Buchner, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.