Ruimte voor Agrarisch landschap en Erfgoed

13 juni 2018

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontwikkelt een staalkaart Ruimte voor Agrarisch landschap en Erfgoed waarin ze voorbeelden laat zien hoe de transformatie van het agrarisch landschap door de landbouw kán met ruimtelijke kwaliteit. Op  vrijdag 22 juni delen wij graag de eerste (tussen)resultaten tijdens het Platform Agrarisch Erfgoed. Wat zijn oplossingen voor veranderende erven? Hoe kan de overheid regelgeving en beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing stimuleren? En op welke manier kan agrarisch erfgoed de identiteit van een gebied versterken? U kunt zich hier aanmelden.

Bij de start van het project vond een landelijke rondetafel plaats met agrarische ondernemers en organisaties, gemeenten, provincies en landschap- en erfgoedorganisaties. Met aandacht voor de boer, het type bedrijfsvoering en de plek liggen er voldoende kansen om het landelijk gebied leefbaar en aantrekkelijk te houden. Om de voorbeelden te laten aansluiten op de praktijk voert de rijksdienst samen met partners in het veld verschillende gesprekken. Zo vindt er op dinsdag 19 juni een regiotafel plaats over de ruimte voor een vitaal agrarisch bedrijfsleven in een karakteristiek Groene Hart. Op woensdag 18 juli vindt er in Middag-Humsterland (Groningen) een aantal keukentafelgesprekken plaats met agrarische ondernemers over de manier waarop zij hun agrarische bedrijfsvoering afstemmen op de kwaliteiten van de plek en de streek. Deze voorbeelden worden opgenomen in de staalkaart: Ruimte voor Agrarisch landschap en Erfgoed die de rijksdienst in december 2018 lanceert.